Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikum Ühendlabor
L. Puusepa 8,
51014 TARTU
Tel: +372 731 9312
Fax: +372 731 9326
yhendlabor@kliinikum.ee

Alates septembrist 2019 võtame kasutusele uue molekulaarse real-time-PCR testi BD-MAX MDR-TB, mille nimetus teiste analoogiliste testidega ühtlustamise tulemusel kannab e-laboris nimetust MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel. Lühend MTBC tähistab Mycobacterium tuberculosis kompleksi, Rif vastavalt rifampitsiini ja Inh isoniasiidi.

Ka tellimisleht saab uuendatud. GeneXpert asemel on võimalik tellida mükobakterite PCR-uuringuks algmaterjalist paneeli:

  • MTBC DNA ja Rif-, Inh-tundlikkuse paneel - maksumusega 66,06 eur.

Tulemused saab järgmisel tööpäeval hiljemalt kell 13; testis kasutatakse samu markereid mis GeneXperdis, lisatud on Inh resistentsust põhjustavate mutatsioonide DNA piirkonnad. Testi saab teha ka positiivsest puhaskultuurist.

Seni kasutatud MTBDRsl paneeli uus nimetus on MTBC DNA ja reservrea-tundlikkuse paneel

Eeltoodud testide vastuse vorm e-laboris on edaspidi: Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA positiivne/negatiivne

Ravimitundlikkuse vastuste vorm jääb samaks: tundlik/resistentne

 

Tiina Kummik