TAT aeg (turnaround time) - ajavahemik, mis algab proovimaterjali laborisse saabumisest ja lõpeb vastuse väljastamisega         

  

Analüüsi nimetus

TAT aeg

Teostamise sagedus

Glükoos

3h

24/7

Uurea

3h

24/7

Kreatiniin

3h

24/7

Albumiin

3h

24/7

Valk

3h

24/7

CRP

3h

24/7

Naatrium

3h

24/7

Kaalium

3h

24/7

Kaltsium

3h

24/7

Kaltsium (Alb)

3h

24/7

Magneesium

3h

24/7

Fosfaat

3h

24/7

Amülaas

3h

24/7

Lipaas

3h

24/7

Bilirubiin

3h

24/7

Bilirubiin (konjugeeritud)

3h

24/7

ALAT

3h

24/7

ASAT

3h

24/7

GGT

3h

24/7

ALP

3h

24/7

LDH

3h

24/7

Kusihape

3h

24/7

Kolesterool

3h

24/7

HDL

3h

24/7

LDL

3h

24/7

Triglütseriidid

3h

24/7

ACE

1p

E-R (8-16)

Reumatoidfaktor

3h

E-R (8-16)

Raud

3h

24/7

Transferriin

3h

24/7

Transferriini küllastatus

3h

24/7

Transferriini lahustuvad retseptorid

1p

E-R (8-16)

Alfa-1-antitrüpsiin

1p

E-R (8-16)

Haptoglobiin

1p

24/7

Tsüstatiin C

1p

E-R (8-16)

HbA1c (IFCC)

1p

E-R (8-16)

IgA

3h

24/7

IgM

3h

24/7

IgG

3h

24/7

Ig fKappa/Ig fLambda

1p

E-R (8-16)

CRP (kõrgtundlik)

3h

24/7

ASO

3h

24/7

Etanool

1h

24/7

Valkude fraktsioonid seerumis

3p

E-R (8-16)

ALP isoensüümid seerumis

7p

E-R (8-16)

Digoksiin

3h

24/7

Karbamasepiin

1p

24/7

Valproaat

1p

24/7

Troponiin T (kõrgtundlik)

3h

24/7

NT-proBNP

3h

24/7

CK-MBm

3h

24/7

CK

3h

24/7

Müoglobiin

3h

24/7

 

* kui jõuab enne 10:00 laborisse siis vastus samal päeval

** kui jõuab enne 09:00 laborisse siis vastus samal päeval

h - tund; p - päev; k - kuu