pole.png

TÄNA VAJAME!

 

3 5
O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB-

Veretilkade tähendused

  

 

Seoses eriolukorra ja riigipühadega on muudatused verekeskuse doonorite vastuvõtu kellaaegades:

R 27.03., 03.04., 17.04, 24.04. avatud 8.00 - 14.00 (10.04. ja 01.05. suletud)

E-K avatud 8.00 - 17.00

N avatud 8.00 - 18.00, välja arvatud 09.04. ja 30.04. avatud 8.00 - 12.00

Verekeskus ootab kõiki terveid doonoriks sobivaid inimesi vereloovutusele nii Puusepa 8 majja kui ka meie poolt korraldatavatele väljasõitudele (vt. jooksvat infot meie kodulehel vastuvõtuajad - väljasõidugraafik). Doonorid pääsevad Puusepa 8 majja Lunini põik uksest (pargi poolt). Verekeskus palub verekeskuse ruumidesse kõrvalistel isikutel mitte siseneda (s.t. tulla verd andma ilma laste ja saatjateta).

Verekeskuse personali ja teiste doonorite tervise säästmiseks palume haiguskahtluse korral mitte tulla verd loovutama!

Verekeskuses doonoreid koroonaviiruse Covid-19  osas ei testita!

  1. Doonorlus on lubatud, kui haigustunnuseid ei ole ilmnenud 14 päeva pärast koroonaviiruse kõrge riskiga piirkonnast saabumist (vt kõrge riski piirkondi Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov).
  2. Doonorlus on lubatud, kui haigustunnuseid ei ole ilmnenud 14 päeva pärast kokkupuudet Covid-19 viirusega nakatunud inimesega.
  3. Doonorlus on lubatud, kui doonoril diagnoositud Covid-19 viirusnakkuse haigussümptomite kadumisest on möödunud vähemalt 14 päeva.

Vastavalt Euroopa Komisjoni 22. märtsi 2004.a direktiivile 2004/33/EC on isikul keelatud verd loovutada 28 päeva jooksul pärast naasmist piirkonnast, kus esineb Lääne-Niiluse viiruse ülekandmine inimestele.

Terviseamet (TA) soovitab küsitleda doonoreid reisimise kohta riikidesse, kus esineb püsiv Lääne-Niiluse viiruse ülekanne inimestele. Enne vere loovutamist peab mööduma vähemalt 28 päeva

pärast Lääne-Niiluse viiruse püsiva leviku piirkonnast tagasi saabumisest tingimusel, et sellel ajavahemikul ei ole ilmunud haiguse kliinilisi sümptomeid  (gripitaolised haigusnähud, entsefaliidi või meningiidi kahtlus).

ECDC ja WHO andmetel esineb Lääne-Niiluse viirusnakkuse nakatumise risk järgmistes riikides ja nende regioonides:

Lääne-Niiluse viirus Euroopa piirkonnas:

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/Pages/index.aspx

Lisanduvad aastaringselt Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko.

Viibimisel malaariapiirkonnas on vereloovutamine lubatud peale 12 kuud, kui ei ole esinenud malaaria sümptomeid.

Malaaria piirkonnad:

http://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/i.html