Vähikeskuse nõukogu ülesandeks on vähikeskuse eesmärkidele vastava koordineeritud tegevuskava kokkuleppimine ja kinnitamine.

Nõukogu liikmeteks on pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevate Kliinikumi struktuuriüksuste, analüüsi-marketingi teenistuse ja pahaloomuliste kasvajate alase õppe- ja teadustööga tegelevate Tartu Ülikooli struktuuriüksuste esindajad.

 

Vähikeskuse nõukogu liikmed:

 • Prof Toomas Asser
 • Dr Liis Salumäe
 • Prof Hele Everaus
 • Dots Pilvi Ilves
 • Dr Jana Jaal
 • Dr Ain Kaare
 • Dr Tiina Kahre
 • Prof Külli Kingo
 • Dots Tanel Laisaar
 • Dots Urmas Lepner
 • Dots Aare Märtson
 • Dr Peeter Padrik
 • Dr Merle Rokk
 • Dr Peeter Saadla
 • Dr Olav Tammik

Väljaspool vähikeskuse nõukogu toimub igapäevane koostöö kõikide üksustega.