Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

 

Millist saateanumat kasutada?

Vedeliku puhul kasutada puhtast ja lekkekindlalt suletavat saateanumat (keermega tops, korgiga katsut jmt). Saateanum ei pea olema steriilne. Süstlaga uuringumaterjali mitte saata. 

Kuidas saateanumat markeerida?

Markeering peab paiknema saateanuma kereosal (mitte kaanel, kuna need kuuluvad laboris tehnilise tööprotsessi käigus eemaldamisele). Topeltmarkeeringut saateanuma kaanele mitte teha. Saateanuma kereosa markeerida patsiendi andmetega (ees- ja perekonnanimi ning isikukood) enne proovi võtmist.

Soovitav on kasutada patsiendi isikuandmetega kleebist, et vältida laboris patsiendi identifitseerimisel (saatekirja ja saateanuma markeeringu vastavuse kontroll) tekkivat mittevastavust. Kleebise paigaldamisel on oluline tagada selle loetavus - mitte kortsutada kleebist ümber saateanuma, mitte kasutada kleebist saateanuma lekkekindlaks muutmiseks (ümber kaane, korgi).

  • Väiksema saateanuma (katsuti) korral lähtuda kleebise kasutamisel põhimõttest, et markeering peab olema laboris loetav. Kui kleebis on saateanuma jaoks liiga suur, siis pigem kasutada markeerimiseks veekindlat markerit, mitte keerata kleebist mitmekordselt ümber saateanuma. 
  • Kleebise puudumisel markeerida ainult saateanuma kereosa veekindla markeriga – andmed kirjutada trükitähtedega ja loetavalt. NB! Mitte kasutada teisi kirjutusvahendeid, kuna lekke korral need eemalduvad ja uuringu identifitseerimine võib osutuda raskendatuks või isegi võimatuks. Markeeringuta saateanumat labor ei käsitle.

Kuidas saateanumat kuni transportimiseni hoiustada?

Fikseerimata tsütoloogilie uuringumaterjal (vedelik) saata laborisse esimesel võimalusel ja labori tööajal. Kuni transportimiseni hoida uuringumaterjali saateanumat külmkapis +4 ’C juures (mitte sügavkülmutada!). Fiksaatoriga uuringumaterjali võib hoiustada toatemperatuuril. 

Kuidas saateanumat ja saatekirja transportida?

Uuring saata laborisse koos kõiki vajalikke andmeid kajastava saatekirjaga. Uuringumaterjali saateanuma transportimisel on lekke vältimiseks oluline tagada saateanuma püstine asend. Leke võib põhjustada uuringumaterjali kadu ja vastuse mitteadekvaatsust. Fiksaatoriga uuringu puhul võib leke põhjustada mitte veekindla markeriga kirjutatud markeeringu eemaldumist saateanumalt.

Soovitav on transportimisel hoida saatekiri ja saateanum üksteisest eraldi. Saatekirja saatmiseks kasutada nt läbipaistmatut A4 formaadis trukiümbrikut (konfidentsiaalsed andmed), saateanum pakendada transportimiseks eraldi plastkarpi vmt. NB! Uuringute saatmiseks kasutatavat ümbrikut/ karpi mitte markeerida. Markeering peab paiknema alati ainult saateanuma kereosal.

Millist preparaadiklaasi kasutada?

Kasutada matistatud/ värvitud osaga alusklaase (26x76x1,0 mm), mis on kõigist neljast küljest lihvitud äärtega (mitte lõigatud äärtega). Konkreetne alusklaasi tüüp on seotud preparaatide automatiseeritud värvimis- ja sulundamisprotsessidega. Täpsemat infot saab vanemlaborandilt telefonil 5331 9684. 

Kuidas preparaadiklaasi markeerida?

Alusklaasi matistatud/ värvitud osale kirjutada hariliku pliiatsiga trükitähtedega loetavalt patsiendi ees- ja perekonnanimi ning isikukood. NB! Mitte kasutada teisi kirjutusvahendeid, kuna lekke korral need eemalduvad ja uuringu identifitseerimine võib osutuda raskendatuks või isegi võimatuks. Mitte kasutada alusklaasi markeerimiseks kleebist, kuna automatiseeritud tööprotsessis see eemaldub ja võib põhjustada laboriseadme tehnilist riket. Markeeringuta uuringut labor ei käsitle.

Kuidas preparaadiklaasi ja saatekirja transportida?

Uuring saata laborisse koos kõiki vajalikke andmeid kajastava saatekirjaga. Saatekirja saatmiseks kasutada nt läbipaistmatut A4 formaadis trukiümbrikut (konfidentsiaalsed andmed). NB! Uuringute saatmiseks kasutatavat ümbrikut mitte markeerida. Markeering peab paiknema alati ainult preparaadiklaasi matistatud/ värvitud osal.

Preparaadiklaasi transportimiseks kasutada kindlasti spetsiaalset saatekonteinerit, et vältida klaasi purunemist. NB! Saatekonteinenerit mitte markeerida, vaid alati ainult konkreetne preparaadiklaas.

Muu oluline info

Fikseerimata bioloogilise materjali puhul on uuringuvastuse adekvaatsuse seisukohast väga oluline märkida saatekirjale ka proovi võtmise reaalne kellaaeg ja kuupäev.

''Cito'' tellimuse puhul on oluline raviarsti kontakttelefon. Uuringumaterjal toimetada laborisse esimesel võimalusel. Väljaspool labori tööaega võetava kiiruuringu vajadusest tuleb laborit eelnevalt teavitada. Labor on avatud tööpäeviti kl 8–16, telefon 731 9692.