Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

Juhul, kui patoanatoomilist lahangut ei toimu, siis väljastab arstliku surmateatise surnu omastele või tema seaduslikule esindajale kas raviarst, valvearst või perearst. 
Pöörduda tuleb vastavasse raviasutusse. Isiku tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti kantakse põhjendus patoanatoomilise lahangu ärajätmise kohta ning surma põhjus.

Omasteta surnu puhul väljastatakse arstlik surmateatis elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.


Patoanatoomilisele lahangu toimumise korral väljastatakse arstlik surmateatis E-R kell 8.00-16.00 aadressil Tartu Ülikooli Kliinikum, L.Puusepa 8, Tartu. 
Kantselei asub hoone E-korpuse I-korrusel, ruum E-111. 

Surmateatis vormistatakse patoanatoomilise lahangu toimumise järgselt.


Võtta kaasa:

  1. surnu isikut tõendav dokument (ID-kaart / pass)
  2. enda isikut tõendav dokument (ID-kaart / pass)