Slaider1.jpg

Traumatoloogia osakond

Traumatoloogia on kirurgia eriala, mis käsitleb vigastuste põhjusi, teket ja profülaktikat, vigastatute abistamist ja ravi.

Tänapäeval käsitletakse Eestis ortopeediat ja traumatoloogiat ühtse erialana ning üldmõistena kasutatakse terminit "ortopeedia".

1952. a avati Maarjamõisa Haavakliinikus (Puusepa 6) traumatoloogia osakond. Seda osakonda on juhatanud doktorid Erik Siliksaar, Eldor Ruus, Evel Liiv, Arvi Tühis, Miralda Kippasto, Jaan Seeder ja kõige kauem (1983 – 2003) Toomas Tein. Alates 2003. aastast  on traumatoloogia osakonna juhataja Andres Kukner. Suurim voodikohtade arv on olnud 80, praeguseks on see vähenenud 40 voodikohani, sh 6 voodit intensiivravi palatis.

 

2018. aastal raviti traumatoloogia osakonnas 1861 patsienti, neist oli erakorralisi patsiente 1732 ja plaanilisi 129. Valdav enamus
patsientidest on erakorraliselt hospitaliseeritud (erakorralisuse % 93)

Enamuse ravitud haigetest moodustavad suurte toruluude murdudega patsiendid (reieluu 24 % ; sääreluu 14 %; õlavarreluu 9%; küünarvarreluud 6 %).

 Keskmiselt viibib patsient ravil 6 päeva ja edasi liigub enamus patsientidest õendusabi osakonda või järelravile elukohajärgsesse haiglasse.

                              


 
 

 
 

 

2013


 

 

2014


 

 

2015


 

 

2016


 

 

2017


 

 

2018


 

 

Patsiente


 
 
 

2005


 

 

1916


 

 

1903


 

 

1873


 

 

1746


 

 

1861


 

 

erakorralisi


 

 

1855


 

 

1571


 

 

1542


 

 

1627


 

 

1585


 

 

1732


 

 

plaanilisi


 

 
 

 

150


 

 

345


 

 

361


 

 

246


 

 

161


 

 

129