13. juunil kaitses naistekliiniku ämmaemand Siiri Põllumaa magistritöö teemal „Ämmaemandusabi mudelid ja nende kulutõhusus“. Juhendaja dots Kersti Meiesaar, PhD (TÜ).

Magistritöö eesmärk oli analüüsida ämmaemandusabi teenuse osutamise mudeleid ante- ja postnataalses abis ning mudelite kulutõhusust ja selle reguleerimisvõimalusi Eestis.

Uurimuse objektiks oli rasedaid jälgivate tervishoiuasutuste ämmaemandate ja naistearstide arvamus nende poolt ante- ja postnataalses jälgimises kasutatavate mudelite ja teenuse osutamiseks kulutatud aja kohta.

Kui külastuste arv raseduse kestel jääb traditsiooniliseks (keskmiselt kümme visiiti), aga seni kasutatavad dubleerivad ja pädevusi ebaratsionaalselt kasutavad mudelid asendada kuluefektiivsematega, annaks see olulise tervishoiukulude säästu. Rasedusaegsete visiitide arvu vähendamine traditsiooniliselt kümnelt kaheksani ei mõju negatiivselt rahulolule teenusega ega emalapse tervisetulemitele, kuid võimaldab täiendavalt kulusid kokku hoida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et madala riskiga rasedate jälgimisel on ämmaemandusabi teenus odavam ning kulutõhusam kui eriarstiabi ning üleminek ämmaemandusabi teenuse laialdasemale kasutamisele võimaldab oluliselt vähendada tervishoiukulutusi.

 

Siiri Põllumaa. Foto: Pille-Riin Pregel.

Siiri Põllumaa
naistekliiniku ämmaemand