Ajakiri Number

Kohaviit

Acta Cardiologica

vol. 67 No. 4-5, 2012

MK 4-5
Acta Orthopaedica

vol. 80 Suppl. 338, 2009
vol. 81 No. 1-6, 2010
vol. 82 No. 1-6, Suppl. 343-344, 2011
vol. 83 No. 1-2, 4-6, Suppl. 347-348, 2012
vol. 84 No. 1-6, Suppl. 349, 351-352, 2013
vol. 85 No. 1-6, Suppl. 354-357, 2014
vol. 86 No. 1-6, Suppl.358-361, 2015
vol. 87 No. 1-3, 5-6, 2016
vol. 88 No. 1, 2017

MK 4-4
British Medical Journal (BMJ)

vol 348 No 7962-7964, 2014
vol 349 No 7965-7982, 2014

MK 4-4
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

vol. 39 No. 1, 3-6, 2011
vol. 40 No. 1, 4-6, 2011

MK 4-5
Infection Control and Hospital Epidemiology

vol. 31 No. 1-3, 5-12, Suppl. 1, 2010
vol. 32 No. 1-12, 2011
vol. 33 No. 1-6, 8-12, 2012
vol. 34 No. 1-12, 2013
vol. 35 No. 1-8, 10-12, Suppl. 1, 3, 2014
vol. 36 No. 1-12, 2015
vol. 37 No. 1-12, 2016
vol. 38 No. 1-5, 2017

MK 4-4
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery     

vol. 12 No. 3, 6, 2011
vol. 13 No. 3, Suppl. 2, 2011

MK 4-5
International Monitor on Hemophilia

vol. 15 No. 2, 2007
vol. 16 No. 2, 2008
vol. 17 No 1-2, 2009

MK 4-5
International Monitor on von Willebrand Disease

No. 2, 2007
No. 4, 2009

MK 4-5
Journal of International Medical Research

vol. 36 No. 5-6, 2008
vol. 37 No. 1-6, 2009
vol. 38 No. 1-6, 2010
vol. 39 No. 1-6, 2011
vol. 40 No. 1, 4-6, 2012
vol. 41 No. 1-4, 2013

MK 4-4
Lääkärilehti

vol. 68 No. 25-52, 2013
vol. 69 No. 1-52, 2014
vol. 70 No 1-52, 2015
vol. 71 No 1-38, 2016

MK 4-5
World Journal of Biological Psychiatry

vol. 11 No. 1-4, 7-8, Suppl. 1, 2010
vol. 12 No. 1-2, 2011

MK 4-5
Medicina

vol. 52 No. 1-6, 2016
vol. 53 No. 1-2, 2017

MK 4-5