Kliiniliste proviisorite tegevused

 

Kliinilise farmaatsia eesmärk on edendada ohutut ja efektiivset ravimite ja meditsiiniseadmete kasutust. Sellega tagatakse patsientidele parim võimalik ravi ja vähendatakse võimalike kõrval- ja koostoimete tekkimist.

Loe lisaks Kliinikumi lehest.

 

Küsimuste korral helistada E-R 8-16 telefonil: 731 8333

 

Kliiniliste proviisorite tegevusvaldkonnad:

  • Ravimite alane nõustamine – koostoimete, kõrvaltoimete hindamine
  • Ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs
  • Formulariväliste taotluste menetlemine
  • Haigla formulari koostamises osalemine
  • Ravijuhiste ja haiglas kasutatavate juhendite koostamine
  • Proviisorõppe uurimistööde juhendamine
  • Kliiniliste uuringute läbiviimine
  • Valuravi meeskonna töös osalemine
  • Koolituste läbiviimine
  • Ravimite käitlemise auditeerimine osakondades
juhendid2

RT2

kkk

 

 

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

 

Ravimite info ja tellimine

731 8303

 

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

 

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

 

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

apkemoapteek@kliinikum.ee

 

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust

731 8333

 

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Tellimisvormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotluskaart (VKL-77) - eelistatult täita DHSis!

 

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

 

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

 

Lepinguväliste kaupade taotlus (VAP-06)