Apteegi koostatud raviminfo tabelid on koostatud selleks, et lihtsustada konkreetsete ravimipreparaatide või toimeainete kohta käiva info leidmist teatud ravimite käitlemist puudutavates valdkondades (nt säilitamine, manustamiseks ettevalmistamine, manustamine jne).

 

Kuna ravimipreparaadid võivad muutuda ja koos sellega ka teatmestutes olev info, siis tuleb jälgida, et osakonnas kasutusel olev teatmestu oleks värskeim. Teatmestuste uuendamisel annab Apteek sellest ka osakondadele teada.

 

Kliinikumis kinnitatud ravimiinfo teatmestud:

TKL-79 Ravimiformular
TKL-151 Infektsioonivastaste ravimite parenteraalne manustamine (NB! Postrit küsida Apteegist!)
TKL-152 Intravenoosselt manustatavate ravimite sobivus infusiooniliinis (NB! Postrit küsida Apteegist)
TKL-153 Ravimid, mida enne manustamist ei tohi purustada
TKL-154 Ohtlike ravimite käitlemine 
TKL-155 Suukaudsete antibiootikumide manustamine toiduga
TKL-156 Ravimite mitmeannuseliste pakendite kõlblikkusaeg 
TKL-157 Toimeainete maksimaalsed kontsentratsioonid tsentraalveeni manustamiseks
TKL-159 Temperatuuuritundlike ravimite säilitamine toatemperatuuril
TKL-163 Ravimite kõlblikkusajad temperatuuril 25-40oC

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks