Amdipharm Erythrocin inj subst 1000mg ravimpreparaat on Eestis registreerimata ravim ja seetõttu ei ole tema pakendiga kaasas eestikeelsed ravimi infolehte. 

 

Ravim infusioonilahus tuleb manustamiseks ette valmistada järgnevalt:

1) Erütromütsiin 1g infusioonilahuse pulber lahustada 20ml süsteveega (kontsentratsioon 50mg/ml).
2) Lahjenda 20ml lahus 0,9% NaCl või süstelahusega või 5% glükoosilahusega kontsentratsioonini 1-5mg/ml. Nt lahjenda 20ml lahus 500ml-s 0,9% NaCl lahuses.

Manustada infusioonina 20-60 min jooksul.

Boolussüste on keelatud!

 

koostaja: Liisa Randmäe, kliiniline proviisor

kasutatud materjal: Trissel's Handbook on Injectable Drugs, 19th Edition; Micromedex;

1. MITMEANNUSELISTE PAKENDITE AVAMISJÄRGNE SÄILITAMINE (vt ka JKL-70)

Mitmeannuseliste pakendite (v.a tableti/kapsli purkide) avamisel kirjutatakse pakendile ravimi avamise kuupäev ja kuupäev, milleni on avatud pakend kõlblik.
Mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg on toodud Kliinikumi teatmestus Ravimite mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg (TKL-156). Info puudumisel küsida Apteegist (731 8303)

 

 

2. SÜSTE JA INFUSIOONRAVIMITE AVAMISJÄRGNE KASUTAMINE (vt ka JKL-140)

 1. ampullide kasutamine

Ampullid on üheannuselised pakendid, mille avamisjärgne säilitamine ei ole lubatud. Avamisjärgselt võetakse ampullist vajaminev ravimi annus ning jääki käideldakse kui kõlbmatut ravimit.

 2. viaalide kasutamine

Viaalid võivad olla nii ühe- kui ka mitmeannuselised pakendid;
Mitut annust sisaldav (mitmeannuseline) viaal märgistatakse kasutusele võtmise kuupäeva ja kellaajaga. Ravimit võib kasutada tootja poolt nimetatud perioodi vältel, kui seda on säilitatud ettenähtud tingimustes ja annused on viaalist võetud:

- eelistatult: pudelinõelaga (nt BBraun Mini-Spike või Fresenius-Kabi Extra-Spike Plus), mis on märgistatud viaalile paigutamise kuupäeva ja kellaajaga;
- süstlanõelaga, mis eemaldatakse pakendist vahetult enne ravimi võtmist ja mida kasutatakse viaali sisenemiseks ja ravimi võtmiseks ühe korra.

Ühte annust sisaldavat (üheannuseline) viaali kasutatakse ainult avamise järgselt ega säilitata. Jäägi säilitamine viaalis (mitte kauem kui 24 tundi) on lubatud vaid juhul, kui see on kooskõlas tootja ja Apteegi antud infoga.

 

Lisainfo:

- Heparine Sodium 5000IU/ml 5ml (Panpharma) süstelahuse säilitamine

- Humulin R 100TÜ/ml 3ml (Lilly) süstelahuse säilitamine

 

 

Diasepaami on vees halvasti lahustuv ning seetõttu on tema süstelahus valmistatud alkoholilahusena, mille lahjendamine ei ole üldjuhul soovitatav (on suur oht diasepaami lahusest väljasadenemiseks!). 

 

Diasepaami infusioonilahuse valmistamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 0,05mg/ml! Seega 10 mg manustamiseks infusioonina tuleb see lisada vähemalt 200ml-le naatriumkloriidi või glükoosi infusioonilahusele (nt ettevalmistamise lihtsustamiseks 10mg diasepaami lisada 250ml 0,9%-lisele naatriumkloriidi lahusele).

Infusioonilahus tuleb ette valmistada vahetult enne manustamist ja püsiinfusiooni asemel on soovitatav kasutada mitut lühiinfusiooni, sest informatsioon lahuse stabiilsuse kohta on limiteeritud. Saadud infusioonilahus peab olema selge ja värvitu (või kergelt kollakas). Sademe tekkimisel ei tohi infusioonilahust patsiendile manustada!

 

Diasepaami boolussüste teostamiseks ei tohi diasepaami süstelahust lahjendada!

 

Injectable Drugs Guide (Pharmaceutical Press, 2011)

2 mg noradrenaliin bitartraati = 1mg noradrenaliini (ehk noradrenaliin alust)

2 mg noradrenaline bitartrate = 1 mg noradenaline base

 

Erinevad preparaadid, mis on kasutusel, on kõik sama kontsentratsiooniga ja sisaldavad noradrenaliini (alusena) 1mg/1ml!

 

 

Norepine 1mg/ml (firma Sterop, sisaldab 2mg/ml noradrenaliin bitartraati = 1mg/ml noradrenaliin alust; SPC); infusioonilahust tuleb säilitada külmkapis (2-8 oC; toatemperatuuril säilib tootja andmetel 11 nädalat);

 Norepine 1mg/1ml

Biemefrin 4mg/4ml (firma Biem Ilac, sisaldab 2mg/ml noradrenaliin bitartraati = 1mg/ml noradrenaliin alust)infusioonilahust tuleb säilitada külmkapis (2-8 oC)

Biemefrin

Noradrenaline Mylan (firma Mylan, sisaldab 2mg/ml noradrenaliin bitartraati = 1mg/ml noradrenaliin alust)infusioonilahust tuleb säilitada toatemperatuuril (15-25 oC)

Panangini tooteinfos (SPC-s) on toodud: Manustatakse ainult veeni. Tavaline annus on 1...2 ampulli (10...20 ml) PANANGINi lahjendatuna 50...100 ml 5%-lise glükoosi lahuses aeglase tilkinfusioonina veeni. Seda annust võib vajadusel korrata iga 4...6 tunni järel. Taoliselt võib ravimi manustamist jätkata, kuni normaalne kaaliumi ja magneesiumi tase seerumis on saavutatud. PANANGIN sobib ka kombineeritud raviks.

 

Kuigi tootja infos ei ole seda kirjas, siis oleme saanud tootja kinnituse, et Panangini süstelahust võib lahjendada ka 0,9%-lise naatriumkloriidi lahusega.

 

Richter Gedeon Eesti filiaal (Thu 12/18/2008 11:54 AM)

"Heade farmatseutiliste tavade järgimiseks soovitame testide tulemuste põhjal manustada Panangini süstelahust koos 50...100 ml infusioonilahusega kohe pärast valmistamist. Valmissegatud lahust ei tohi enne manustamist säilitada kauem kui üks tund. Panangini süstelahust võib segada 0,9% naatriumkloriidi lahusega ja 5% glükoosilahusega. Juhised Panangini süstelahuse manustamiseks on tõendatud."

"Considering the tests results, we recommend that in keeping with good pharmaceutical practice, mixture of Panagin injection with infusions of 50-100 ml should be administered at the time of preparation, and the mixture mustn't be stored before the start of administration longer than 1 hourPanangin injection can be homogenised with Infusio Natrii Chlorati 0.9% and Infusio Glucosi 5%. The instruction for administration of Panangin injection is proven."

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks