NB! halliga on märgitud tooted, mida hetkel ei kasutata

kood     toote nimetus     tootja                
                     
W08   INSTRUMENTIDE MASINPESU JA DESINFEKTSIOON       
W08AA01   Instrumentide pesuvahend masinas          
    Olympus EndoDet (roheline)   Ecolab Olympus       kasutusjuhend vt p 3.3   ohutuskaart
                     
W08AA02   Instrumentide desinfektsioonivahend masinas       
    Olympus EndoDis (valge)    Ecolab Olympus       kasutusjuhend vt p 3.3   ohutuskaart
                     
W08AA03   Instrumentide desinfektsioonivahendi aktivaator
    Olympus EndoAct (must)   Ecolab Olympus       kasutusjuhend vt p 3.3   ohutuskaart