Uudised

 

Rubriiki haldab: Helen Kaju

E-post: helen.kaju@kliinikum.ee 

Tule tööle

Viljandi 2. juulil kohtusid Viljandis Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Viljandi Haigla juhatused, et arutada koostöövõimalusi ning seada eesmärke tulevikuks.

 

Kliinikum ja Viljandi haigla peavad oluliseks koostööd, et tagada Lõuna-Eesti patsientidele kvaliteetne tervishoiuteenus. Kitsamad valdkonnad, mille osas koostöö tihendamist arutati, olid Lõuna-Eesti insuldikeskus ja ajuinsuldiga patsiendi raviteekond laiemalt, infotehnoloogia ja haldusprojektide arendamine, ühishanked, ravikvaliteedi ja patsiendirahulolu mõõtmise ühtlustamine ning personali planeerimine.

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul teeb kliinikum tulevikus meelsasti senisest enam koostööd Viljandi haiglaga. „Patsientide voog kahe haigla vahel on igapäevane ning 7% kliinikumis statsionaaris ravitud haigetest on pärit Viljandimaalt. See on hea põhjus planeerida ladusamaid raviprotsesse ning teha koostööd infotehnoloogiliste ravimoodulite arendamisel,“ ütles Eelmäe.

 

Planeeritava Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse kontseptsioonist ning psühhiaatria sektori olulisusest tingituna panustab Viljandi haigla täna teenuste paremasse integreeritusse maakonnas. Juhatuse liikme dr Mart Kulli sõnul on aeg otsida võimalusi asendada tänane peamiselt mahupõhine rahastusmudel väärtusele ja kvaliteedile orienteeritud tasustamisega. „Teatud patsiendirühmade puhul oleks ravitulemus oluliselt parem, kui patsiendi liikumisel oleks vajalikud teenused järgmise etapiga kokku lepitud, kokkulepped ja raviplaan kõigile osapooltele näha ning koordinaator määratud. Selle toimimiseks on tihe koostöö kliinikumiga möödapääsmatu. Ka peame tänasest rohkem usaldama ja kaasama sotsiaalsüsteemi,“ selgitas dr Kull.

 

Järgmiseks sammuks leppisid kahe haigla juhatused kokku senise koostööleppe uuendamise ja täiendamise.

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=