Uudised

 

Rubriiki haldab: Helen Kaju

E-post: helen.kaju@kliinikum.ee 

Tule tööle

Täna tähistab Aarhusis 50 tegevusaasta täitumist Põhjamaade elundisiirdamiskeskuseid ühendav organisatsioon Scandiatransplant. Scandiatransplanti koosseisu kuuluvad kõik Islandi, Norra, Rootsi, Soome ja Taani siirdamiskeskused ning alates 2017. aastast ka Tartu Ülikooli Kliinikum.


Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on korraldada doonorelundite jaotamist, sh riikidevahelist elundivahetust, tagada doonorelundite jälgitavust doonorist retsipiendini ja vastupidi ning hallata doonorluse ning siirdamisega seotud andmekogusid. Lisaks tegeletakse oskusteabe jagamise, teadustöö ja koolitustega pakkumaks võimalikult head ravi raske elundipuudulikkusega patsientidele kõigis liikmesriikides.


„Tänaseks on Scandiatransplant palju enamat kui organisatsioon doonorelundite vahetamiseks. See on Põhjamaade siirdamisspetsialistide koostööfoorum, kus arutatakse probleeme, teadustöö tulemusi, parimaid praktikaid ja siirdamiste tulemusi,“ sõnas Scandiatransplant’i meditsiinijuht Kaj Anker Jørgensen.


Organisatsiooni 50 tegevusaasta jooksul on Põhjamaades siiratud enam kui 50 000 doonorelundit, viimastel aastatel on keskmiselt 2000 organit aastas.


Tartu Ülikooli Kliinikumis toimus 2018. aastal 72 elundisiirdamist, sh 56 neerusiirdamist, 10 maksasiirdamist, 4 kopsude siirdamist ja 2 neeru ning kõhunäärme samaaegset siirdamist. Lisaks toimus Helsingis 4 südamesiirdamist Eesti patsientidele. 80% siiratud elunditest olid eemaldatud Eesti doonoritelt ja 20% teistest Scandiatransplanti riikidest.


Kliinikumis koordineerib Scandiatransplanti võrgustikus osalemist transplantatsioonikeskuse direktor dr Virge Pall.

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=