L.Puusepa 8, 51014 Tartu

OSAKONNAD


 

1. intensiivravi osakond
L. Puusepa 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

Telefonid
731 8414 valvearst
731 8412 valveõde

Osakonna ülesandeks on III astme intensiivravi tagamine Kliinikumi teeninduspiirkonna patsientidele. Osakonnas on avatud 10 III astme intensiivravi kohta, lisaks reanimatsiooni saal, kus esmase ravi saavad eluohtlikus seisundis hospitaliseeritud haiged. Lisaks töötavad osakonna allüksustena barokamber ja psühhiaatrilise anesteesia üksus. Osakonnas on ööpäevaringne arsti valve.

 


 

2. intensiivravi osakond
L. Puusepa tn 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

Telefonid
731 8532 valvearst
731 8533 valveõde

Osakonna põhiülesandeks on neuroloogiliste haigete III astme intensiivravi läbiviimine, samuti anestesioloogilise teenistuse tagamine Kliinikumi närvikliiniku operatsioonitubades. Osakonnas on ööpäevaringne arsti valve.

 


 

3. intensiivravi osakond
L. Puusepa 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

Telefonid
731 8962 valvearst
731 8963 valveõde


Osakonna tööks on peamiselt pulmonoloogilise profiiliga intensiivravi vajavate ning torakaalkirurgiliste haigete ravi postoperatiivses perioodis. Osakonnas on 9 intensiivravi voodit ööpäevaringse arsti valvega. Lisaks töötab osakonna juures hemafereesi kabinet, kus tehakse plasmafereesiprotseduure nii intensiivravihaigetele kui ka teistesse SA TÜK osakondadesse hospitaliseeritud haigetele.


 

Erakorralise meditsiini osakond (EMO)
L. Puusepa 8, 51014 Tartu; G1-korpus, I korrus

Telefonid

731 8183 valveõde (triaažiõde)
731 8182 info EMOs viibivate haigete kohta
731 8111 info teise osakonda hospitaliseeritud haigete kohta

 

Erakorraliste haigete vastuvõtt toimub L. Puusepa tn 8 asuva G1-korpuse I korrusel. Erakorralise meditsiini osakonnas võetakse vastu kõiki erakorralist abi vajavaid patsiente ööpäevaringselt.

Helistage valveõe telefonil, kui Te pole kindel, kas Teie seisund vajab erakorralist abi!

 Patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas (EMO-s)

 


 

Lasteintensiivravi osakond
N. Lunini tn 6, 51014 Tartu, I korrus

Telefonid
731 9552 valvearst
731 9553 õed


Anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakond on Lõuna- ja osaliselt Kirde-Eesti piirkonna laste ja vastsündinute III astme intensiivravi keskuseks.

Osakond paikneb I korrusel, isoleerituna teistest osakondadest.

 


 

Anestesioloogia osakond

L. Puusepa 8, 51014 Tartu; G1-korpus, III korrus

 

Osakonna põhiülesandeks on anestesioloogilise teenistuse tagamine kliinikumi operatsiooniteenistuse, aga samuti kõrvakliiniku, silmakliiniku ja ambulatoorse kirurgia operatsioonitubades - kokku 19 operatsioonitoas. Neljateistkümne operatsioonitoaga operatsioonibloki juures paikneb 21 voodikohaga ärkamisruum, samuti on ärkamisruumid ambulatoorse kirurgia operatsioonitubade juures, kõrva- ja silmakliinikus (kokku 22 kohta). Osakonna personal osaleb ka perioperatiivse ravi korraldamises kirurgia-, traumatoloogia ja ortopeedia-, naiste- ja onkohematoloogia kliiniku (kirurgilise onkoloogia osakonna) intensiivravi palatites. Lisaks töötab anestesioloogia osakonna juures valukliinik, mille ülesandeks on kroonilise valuravi korraldamine ambulatoorselt.

 

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=