N. Lunini 6, C korpus, I korrus, kabinet 122

Valvearsti telefon: 731 9512

Vaata kaarti

Lastekliiniku juures on parkimine tasuta.

Sisenemine:

 • kell 07.00-19.00 peauksest
 • kell 19.00-07.00 erakorralise vastuvõtu kaudu (Lunini tn poolt sisenedes suunduda vasakult maja taha kus on näha erakorralise vastuvõtu silt)

N. Lunini 6 peasissepaas - erakorraline vastuvott - registratuur

Lastekliinikus osutab ööpäevaringselt erakorralist abi valvearst. Sõltuvalt erakorralise abi vajadusest, toimub laste erakorraline vastuvõtt veel järgnevates kliinikutes/osakondades:

Helistage vajadusel lastekliiniku erakorralise vastuvõtu õele (telefon 731 9512), et määrata lapse terviseprobleemist lähtuvalt sobivaim kliinik/osakond erakorralise abi osutamiseks!

 

Lastekliiniku erakorralisse vastuvõttu pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida laps tarvitab
 • esitage vastuvõtu kabinetis lapse isikut tõendav dokument
 • vastake kõikidele küsimustele lapse terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda lapse seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde või arsti, kui lapsel on esinenud allergiaid


Erakorralise abi osutamine

Erakorralises vastuvõtus teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte saabumise järjekorras. Tervisliku seisundi hindamist ning selle alusel abivajamise kiiruse määramist nimetatakse triaažiks.

 

Triaažikategooria Patsiendi seisund Patsiendi paigutus Aeg arstiabini
I ehk punane Eluohtlik,
vajab ülikiiret abi 
Intensiivravi osakond Kohe 
II ehk oranž Potentsiaalselt eluohtlik,
vajab kiiret abi 
 Hospitaliseerimine Kuni 15 min 
III ehk kollane  Mitte-eluohtlik,
vajab edasilükkamatut abi
Jälgimispalat või
hospitaliseerimine
 Kuni 1 tund
IV ehk roheline  Mitte-erakorraline  Ooteala  Kuni 3 tundi

 

Triaažikategooriale vastav arstivisiidi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie lapse seisund ei ole eluohtlik.

Triaaži teostamisel esitatakse Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdetakse lapse vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määratakse triaažikategooria ja vajadusel suunatakse Teid ootealale.

Teavitage kindlasti õde, kui lapse seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda erakorralisest vastuvõtust. Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik lapse söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt õega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Sõltuvalt lapse terviseprobleemist võib olla vajalik teise kliinikumi hoonesse suunamine!

 

Visiiditasu

SA TÜ Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.
Visiiditasu ei võeta lastekliinikus erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • Tartu linna lastelt ja noortelt (vanuses 0–19 aastat k.a.) EMO-s ja lastekliiniku erakorralises vastuvõtus vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel välispõhjustest tingitud vigastuste ja eluohtlike seisundite korral (nende eest maksab visiiditasu Tartu Linn):
  • mürgistused ravimite ja bioloogiliste ainetega (sh alkohol),
  • vigastused,
  • võõrkehad,
  • põletused ja söövitused,
  • uppumine,
  • elektrivoolu toime,
  • alajahtumine,
  • anafülaktiline šokk,
  • kehaline väärkohtlemine,
  • ülekuumenemine, kuumarabandus.

 

Infomaterjalid

 Laps ja palavik

 Vastsündinute intensiivravipalati infoleht

 Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted (RUS)

 Puugihammustus

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=