Hospiits Prindi

2007. aastal avati SA TÜ Kliinikumis 7 voodikohaga hospiits. Hospiitsteenusele suunatakse haiged, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi, kes vajavad palliatiivset sümptomeid leevendavat ravi, et tagada parim võimalik elukvaliteet. Sellisteks haigusteks on eelkõige vähk, kuid ka kopsuhaigused, südamehaigused, neeruhaigused, Alzheimeri tõbi, infarkt, kooma jne.

Hospiitsteenust vajavad:

  • terminaalses seisundis haiged, kes surevad lähipäevadel või -tundidel;
  • terminaalses seisundis haiged, kelle hooldajad kodudes vajavad lühiaegset puhkust;
  • terminaalses seisundis haiged, kes peale adekvaatset palliatiivset ravi statsionaaris on suutelised lühemat või pikemat aega kodus toime tulema.

Hospiitsteenusele suunamiseks on vajalik patsiendi enda ja tema lähedaste soov saada hospiitsteenust, mõistmine, et eesmärgid hospiitsis on suunatud pigem elukvaliteedi parandamisele kui aktiivsele sekkumisele haiguse kulgu.

Hospiitsteenus pakub terminaalsetele patsientidele kergendavat ravi ja õendushooldust. Hospiitsosakonna töös lähtutakse sellest, mida surijad kõige enam vajavad:

  • vabanemine piinavatest haigussümptomitest;
  • turvaline, individuaalsust ja enesemääramisõigust arvestav keskkond;
  • pidev asjatundlik terviklik hooldus;
  • kindlustunne nii patsiendile kui tema lähedastele.

Ravi oluline komponent on psühholoogiliste ja psühhosotsiaalsete pingete leevendamine, emotsionaalse toe ja praktilise abi pakkumine (seadused, toetused, õiguste kaitse) ning hingeline toetus. Inimese terviklikkust arvestavat palliatiivset ravi osutatakse meeskonnatööna (põetajad, õed, arst-konsultant, sotsiaaltöötaja, hingehoidja jne).

Külastusajad hospiitsi patsientidele on paindlikud ning lähedastel on igal ajal võimalik viibida haige juures, aidata teda ja võtta osa tema hooldamisest, personal on patsiendi perekonnale toeks.

Peale adekvaatse palliatiivse ravi saamist on mõned patsiendid jälle võimelised kodus toime tulema, saades vajalikke koduvisiite kas koduõelt või vähi koduse toetusravi meeskonnalt. Vajadusel saab perearst patsienti alati tagasi suunata hospiitsi.

 

Informatsiooni saab:
Osakonnajuhataja Angelika Lall tel. 731 8950; 53 318 950
e-mail angelika.lall@kliinikum.ee

 

Registratuur


Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099

Kõrvakliinikusse operatsioonidele registreerimine
telefoni teel 731 9790
E-R 8.00 - 16.00


* registreerimisel on tarvis patsiendi isikukoodi

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00

Facebook/kliinikum

Facebook/kliinikum

 

louna eesti laste ja noorte vaimse tervise keskus

Eesti Arengukoostöö