Avaleht Teenused Nimekiri Rehabilitatsiooniteenused
Rehabilitatsiooniteenused Prindi

Rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus, mille raames:

 • koostatakse isikule isiklik rehabilitatsiooniplaan,
 • osutatakse erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid,
 • juhendatakse isikut, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt antud saatekirja alusel. Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad vastavalt osutatavale rehabilitatsiooniteenusele: arst, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, logopeed, eripedagoog ja füsioterapeut.

 

Kõrvakliinik

Sihtgrupp 1 ja 2: kuulmis- ja/või kõnepuudega kuni 18-aastased lapsed ja täiskasvanud isikud.
Pakutavad teenused:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
 • Rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • Sotsiaaltöötaja teenused
 • Eripedagoogi teenused
 • Logopeedi teenused
 • Psühholoogi teenused
 • Tegevusterapeudi teenused

Kontakt:
J. Kuperjanovi 1, Tartu
Kõrvakliinik, II korrus, kabinet 228
Registreerimine kõikidel tööpäevadel kell 8.00 – 16.00 telefonil  731 9470.

 

Lastekliinik

Sihtgrupp 1: kuni 18-aastased lapsed, kellel on liikumispuue, vaimupuue/intellektipuue, kõnepuue, spetsiifilised õpiraskused, liitpuue või üldhaigestumus.
Pakutavad teenused: 

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
 • Rehabilitatsiooniplaani koostamine
 • Füsioterapeudi teenused
 • Logopeedi teenused
 • Eripedagoogi teenused
 • Psühholoogi teenused
 • Tegevusterapeudi teenused
 • Sotsiaaltöötaja teenused
 • Ööpäevaringne majutus

Kontakt:
N. Lunini 6, Tartu
Lastekliinik, III korrus, kabinet A320, A313.
Registreerimine kõikidel tööpäevadel kell 8.00 – 16.00 telefonil 731 9645
e-post: laste@kliinikum.ee

 

 

Registratuur


Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099

Kõrvakliinikusse operatsioonidele registreerimine
telefoni teel 731 9790
E-R 8.00 - 16.00


* registreerimisel on tarvis patsiendi isikukoodi

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00

Facebook/kliinikum

Facebook/kliinikum

 

louna eesti laste ja noorte vaimse tervise keskus

Eesti Arengukoostöö