Avaleht Teenused Nimekiri Sotsiaaltööteenused
Sotsiaaltööteenused Prindi

SISUKORD

 


 

 Sotsiaaltööteenus Tartu Ülikooli Kliinikumis on tasuta. Abi võivad küsida nii patsiendid, nende lähedased ja tugivõrgustiku liikmed kui ka haigla töötajad.

 

Sotsiaaltöötaja

 1. Annab infot patsiendile ja teistele juhtumiga seotud osapooltele:
  • sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;
  • riigi poolt pakutavate toetuste (peretoetused, pensionid, puuetega inimeste toetused jne) ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;
  • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi, päevakeskused, koduhooldus jne);
  • puuetega inimeste rehabilitatsiooniga seonduva kohta:
   • rehabilitatsiooni üldised põhimõtted
   • rehabilitatsiooniplaani sisu tutvustus ja koostamise põhimõtted
   • puude raskusastme määramine, toetuste taotlemise protsess ja tingimused
   • puude raskusastme vaidlustamine
 2. Nõustab patsienti ja/või tema lähedasi/võrgustikuliikmeid:
  • haiguse ja/või puudega seotud raskuste korral;
  • perevägivalla korral;
  • kooli-/tööprobleemide korral;
  • võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel;
  • elukohaprobleemide ja/või hooldusvajaduse korral;
  • kriisiolukorras.
 3. Toetab ja juhendab:
  • patsienti asjaajamisel - dokumentide taotlemine ja vormistamine erinevates ametiasutustes;
  • sobivate toetavate teenuste leidmisel ja nende kättesaamisel.
 4. Korraldab ja koordineerib:
  • patsiendi lahkumist haiglast;
  • olemasolevaid ressursse ja otsib lisaressursse tagamaks paremat igapäevaelu kvaliteeti;
  • koostööd erinevate spetsialistidega lähtuvalt juhtumi iseärasustest.
 5. Osaleb rehabilitatsiooniplaanide koostamisel ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel puuetega lastele/täiskasvanutele ja/või nende lähedastele.
 6. Osaleb geriaatrilise hindamise teenuse osutamisel

 

Sotsiaaltööteenus erinevates kliinikutes

 

Spetsialistid

Kontaktandmed

Sihtgrupp

1. II inetnsiivravi
2. Närvikliinik
3. Sisekliinik

Merle Pahk

Merle.Pahk@kliinikum.ee

L. Puusepa 8
Sisekliinik
Tel: 731 8608, 53318608

Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal

1. I inensiivravi
2. EMO
3. Südamekliink
4. Kirurgiakliinik
5. Stomatoloogia kliiniku
6. Kopsukliinik
7. Nahahaigustekliinik

Gvido Kubulnieks

gvido.kubulnieks@kliinikum.ee 

L. Puusepa 8
Tel: 731 8604, 53319031

Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal 

1. III inentsiivravi
2. Onkoloogiakliinik
3. Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Kai Jõemets

kai.joemets@kliinikum.ee

L. Puusepa 8
Tel: 731 8604, 53318604

Kliinikute ja osakondade patsiendid, nende lähedased ja haigla personal

Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Johanna Hollo

jokanna.hollo@kliinikum.ee

Riia 167
Kopsukliinik
Tel 731 8136, 53318136

Kliiniku patsiendid ja nende lähedased

Kõrvakliinik

Mari Reilson

Mari.Reilson@kliinikum.ee 

J. Kuperjanovi 1
Kõrvakliinik
Tel: 731 9479

Kliiniku patsiendid ja nende lähedased

Lastekliinik

Kätlin Jaeger

Katlin.Jaeger@kliinikum.ee

Helve Maripuu

Helve.Maripuu@kliinikum.ee

N. Lunini 6
Lastekliiniku laste ja
noorukite arenduse ja
taastusravi keskus
Tel: 731 9602

Kliiniku patsiendid ja nende lähedased

Psühhiaatriakliinik

Ivi Obzinis

Ivi.Ozinis@kliinikum.ee

Kairi Nool

Kairi.Nool@kliinikum.ee

Raja 31
Psühhiaatriakliiniku akuutosakond
Tel: 731 8796

Psühhiaatriakliiniku lasteosakond
Tel: 731 8798

Kliiniku patsiendid ja nende lähedased

 


Viited
Eesti Puuetega Inimeste Koda http://www.epikoda.ee
ETSA (Eesti Tervishoiu Sotsiaalöötajate Assotsiatsioon) http://groups.yahoo.com/group/healthcaresocialworkers/
Haigekassa http://www.haigekassa.ee
Kodakondsus- ja migratsiooniamet http://www.mig.ee
Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee
Riigi Teataja http://www.riigiteataja.ee
Sotsiaalkindlustusamet http://www.ensib.ee
Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee
Tervishoiuamet http://www.tervishoiuamet.ee
Invaabivahendid http://www.itak.ee
Eesti Tehnilise Ortopeedia ja Rehabilitatsioonikeskus http://www.gadox.ee

 

 

 

Registratuur


Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099

Kõrvakliinikusse operatsioonidele registreerimine
telefoni teel 731 9790
E-R 8.00 - 16.00


* registreerimisel on tarvis patsiendi isikukoodi

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00

Facebook/kliinikum

Facebook/kliinikum

 

louna eesti laste ja noorte vaimse tervise keskus

Eesti Arengukoostöö