Avaleht Teenused
Koduõendusteenus Prindi

 

Alates 2003. aasta kevadest hakati Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus pakkuma koduõendusteenust.

 

Koduõendusteenust saavad patsiendid pere- või eriarsti saatekirja alusel Tartu linnas. Teenus on tasuta ravikindlustust omavatele Tartu patsientidele. Saatekiri tuleb saata meiliaadressile TAkoduoendus@kliinikum.ee 
Koduõde teostab kodus vajalikke meditsiinilisi protseduure, mis on kirjas arsti poolt antud saatekirjal. Kodudes osutatavate õendusprotseduuride nimistu on määratud sotsiaalministri määrusega.

 

Koduõenduse eesmärgiks on:

 • haiguste ravi korral õendusprotseduuride osutamine;
 • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
 • patsientide ja nende lähedaste õpetamine;
 • tervise edendamine.

 

Koduõenduse sihtgruppi kuuluvad:

 • terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendusprotseduure ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldusel;
 • eakad inimesed, kes põevad kroonilisi haigusi ja vajavad ainult perioodilist arstlikku kontrolli, õendusprotseduure ning igapäevase toimetuleku õpetust;
 • patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam statsionaarset ravi vaid profesionaalset rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid.

Teenust osutavad spetsiaalse väljaõppe saanud koduõed. Perearsti saatekirja alusel koostavad koduõenduse õde-juhtumikorraldaja ja koduõde igale patsiendile õendusplaani, mida korrigeeritakse vastavalt patsiendi vajadustele, tervislikule- ja funktsionaalsele seisundile.

 

Koduõendusteenust osutatakse:

 • ägeda haiguse paranemisperioodis oleva;
 • ravi- või hoolekandeasutusest koju suunatud;
 • kroonilist haigust põdeva või
 • piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks ja /või hoolduseks koduses keskkonnas.

Koduse õendushoolduse läbiviimiseks peab patsiendi eluruum vastama meditsiiniliste teenuste osutamiseks vajalikele elementaarsetele hügieeninõuetele. Koduse õendusabi teenust osutavad vastava ettevalmistuse saanud õed (koduõed). Koduses õendusabis osutatakse kõiki õendus- ja hooldusteenuseid, mis ei vaja eriseadmete olemasolu või nende teenuste maht ei nõua kliendi viibimist statsionaarses hooldusraviosakonnas.

 

Saatekirja on võimalik täita EHL-s järgmisel lehel: KODUÕETEENUSE SAATEKIRI sellisel juhul palume saata täidetud ja digitaalselt allkirjastatud saatekirjad meiliaadressil TAkoduoendus@kliinikum.ee 


Paberkandjal saatekirjad palume saata sisepostiga Puusepa 6, Koduõendus, Kadi Soome

 

Lisainformatsioon:
Osakonnajuhataja Kadi Soome tel. 731 8955; 53 318 955

e-mail: kadi.soome@kliinikum.ee

http://www.kliinikum.ee/taastusravi/ambulatoorse-oendusabi-osakond

 

pdf Koduõendus on õendusabi patsiendi kodus

 

Registratuur


Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099

Kõrvakliinikusse operatsioonidele registreerimine
telefoni teel 731 9790
E-R 8.00 - 16.00


* registreerimisel on tarvis patsiendi isikukoodi

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 - 19.00

Facebook/kliinikum

Facebook/kliinikum

 

louna eesti laste ja noorte vaimse tervise keskus

Eesti Arengukoostöö