Avaleht Struktuur Nõukogu
Nõukogu


Urmas Klaas, nõukogu esimees Prindi

Urmas KlaasUrmas Klaas on sündinud 17. märtsil 1971. aastal Räpinas. Lõpetas Räpina keskkooli 1989. aastal. Tartu ülikooli ajalooteaduskonna lõpetas 1994. a. cum laude. Seejärel, 1998.a. kaitses magistrikraadi ajaloo erialal.

 

Ametikäik

XI ja XII Riigikogu 2007–2014: Riigikogu majanduskomisjoni esimees 2007-2011, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees 2011-2014

Põlva maavanem 2004–2007

Haridus- ja Teadusministeeriumi teabejuht, teabekorralduse osakonna juhataja 2004
ajalehe Postimees uudistetoimetuse toimetaja, arvamustoimetuse juhataja, Tartu toimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja, peatoimetaja 1995–2003
Tartu Ülikooli Eesti ajaloo õppetooli assistent, lektoraadi juhataja, lektor 1994–2003

 

Urmas Klaas on SA Kultuurileht nõukogu esimees, Lennuliikluse Teenindamise AS nõukogu liige

ja AS Räpina Haigla nõukogu liige.

 

Urmas Klaas on Eesti Orienteerumisliidu president, Eestimaa Spordiliit Jõud juhatuse liige ning Kaitseliidu Põlva maleva liige.

Urmas Klaasi on autasustatud Saksamaa Liitvabariigi Suur Teeneterist tähega (2013), Kaitseliidu eriklassi teenetemedal (2007), Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärk (2006), Poola Vabariigi Kuldne Teeneterist (2005).

 
Andres Liinat, nõukogu liige Prindi

Andres Liinat.Andres Liinat on sündinud 2. mail 1962. aastal Tallinnas. Kõrghariduse omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis tööstuse juhtimise ja planeerimise erialal. International Management Diploma (IMD) omandas 1995. aastal Haaga Instituudis.

Andres Liinat on töötanud hotelli Olümpia ja Reval Hotelligrupi juhataja ning Tallinna Kaubamaja direktorina. Aastatel 2001–2004 oli ta Hansapanga eraisikute panganduse direktor, 2005–2008 Bookinghouse AS-i nõukogu esimees. Alates 2009. aasta aprillist on Andres Liinat Tartu Ülikooli kantsler.

Tema hobideks on sport, reisimine ja fotograafia. Andres Liinat on abielus, peres on kaks last.

 

 
Garri Raagmaa, nõukogu liige Prindi

garri raagmaaGarri Raagmaa on sündinud 16. detsembril 1966. a. Tallinnas. Lõpetas 1992 Tartu Ülikooli majandusgeograafina. Täiendanud end Joensuu, Tampere, Cambridge, Kopenhaageni, Linköpingi, Oulu ja Bergeni ülikoolides. Kaitses aastal 2000 Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafias.

 

Olnud 1994–1995 regionaalministri nõunik, 1995–1996 üleriigilise planeeringu projektijuht Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis, 1997 Tapa linnapea, 2001– 2009 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor. Aastast 2009 Tartu Ülikooli geograafia osakonna majandusgeograafia teadur ja aastast 2011 samas regionaalplaneerimise dotsent. Statistikaameti teadusnõukogu, Eesti majandusteaduse seltsi, Eesti planeerijate ühingu, Euroopa regionaaluuringute assotsiatsiooni, Euroopa regionaalteaduse assotsiatsiooni liige. Omab laialdast regionaalarengu ala analüütikute ja ekspertide võrgustikku.

 

Garri Raagmaa on uurinud uusettevõtluse, regionaalse identiteedi, innovatsiooni, eestvedamise, haldusstruktuuride ja sotsiaalkapitali mõju regionaalsele arengule ning löönud kaasa Eesti regionaalarengu ja haldusreformi diskussioonis. Avaldanud üle 60 teadusartikli rahvusvahelistes väljaannetes. Esinenud regulaarselt eelmainitud teemadel Eesti kirjutavas ja rääkivas meedias. Tegutsenud ka üle 20 aasta kohaliku ja regionaalse arengu konsultandi ja koolitajana, viimasel ajal küll peamiselt läbi üliõpilaste harjutustööde ja praktikate juhendamise.

 
Igor Abarenkov, nõukogu liige Prindi

  

 
Karl Kull, nõukogu liige Prindi

karl kullKarl Kull on sündinud Tartus 11. detsembril 1989. aastal. Õppis Tartu Miina Härma Gümnaasiumis 1997-2009. Kõrghariduse omandas Kull Tartu Ülikoolis keemia erialal, täiendanud ennast Tallinna Tehnikaülikoolis.

Töötas Tartu Miina Härma Gümnaasiumis keemia õpetajana aastatel 2010-2014. Karl Kull on meditsiiniettevõtte HealMe OÜ nõukogu esimees ning Hirv OÜ asutaja. 2013. aastast alates Tartu Linnavolikogu liige.

Omab Šveitsi, Saksamaa, Belgia, Inglismaa ning Leedu meditsiiniasutuste ning teiste Euroopa riikide meditsiiniga seonduvate ettevõtete võrgustikku. Kull on olnud seotud erinevate Euroopa infotehnoloogiliste projektidega.

Karl Kull on MTÜ Korp! Sakala Vilistlaskogu aseesimees ning MTÜ Sport and Music Plus esimees.

Karl Kulli hobideks on restaureerimine, motosport, jäähoki ning muusikaga tegelemine.

 
Maris Jesse, nõukogu liige Prindi

maris jesseMaris Jesse on sündinud 12.juulil 1968.aastal.

1993.a. lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Omab magistrikraadi tervisepoliitikas ja –rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine’st ja London School of Economics and Political Science’st.

Töökogemus:

Maris Jesse oli aastatel 2008 kuni 2016 Tervise Arengu Instituudi direktor, aastatel 2005 – 2007 Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga (Maailmapank) tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on olnud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütik. Alates 1996. aastast töötas ta haigekassas, alates 1997. aastast Keskhaigekassa direktorina. Aastal 1995-1996 töötas sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonnas peaspetsialistina, 1994 - Maailmapanga konsultandina ja 1993–1994 töötas ta Riigikantselei referendina.

Alates 2016.a. märtsis on ÜRO peasekretäri komisjoni „Tervisesektori tööhõive ja majanduskasv“ liige

2015-2016 Maailma terviseorganisatsiooni valitsemireformi töörühma liige (Euroopa Liidu liikmesriikide esindaja)

2013-2015 Rahvusvahelise Rahvatervise Instituudi Assotsiatsiooni (IANPHI) nõukogu liige

2008 – tänaseni Osavõtt Maailma Terviseorganisatsiooni valitsemisorganite (Terviseassamblee Täitevkogu, Regionaalkomitee, Alaline komitee) tööst Eesti delegatsiooni liikmena ja juhina

2013-2014 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni maastrateegia töörühma liige

2009-2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Täitevkogu liige, sh Euroopa Liidu ühisseisukohtade eestkõneleja 2011-2012

2011-2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni alalise komitee vaatlejaliige

Maris Jesse on Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna peremeditsiini ja rahvatervise instituudi nõukogu liige, Vabariigi Valitsuse soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige, Tallinna ülikooli kuratooriumi liige, Vabariigi Valitsuse uimastiploiitika komisjoni liige.

Maris Jesse on Tartu ülikooli tervishoiuinstituudis külalislektor.

 
Raul-Allan Kiivet, nõukogu liige Prindi

raul allan kiivet 2015Raul-Allan Kiivet lõpetas Tallinna 7. Keskkooli 1977. aastal ning Tartu ülikooli arstiteaduskonna cum laude 1985. aastal. Astal 1988 kaitses prof Lembit Allikmetsa juhendamisel meditsiinikandidaadi väitekirja ja 1999. aastal kaitses farmakoepidemioloogia alal doktoriväitekirja Karolinska Instituudis Rootsis.
Ta on töötanud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas alates 1985.aastast. Aastail 1992 - 2006 olnud Ravimiametis nõunik.
Raul-Allan Kiivet on alates 1996. a. Tartu ülikooli arstiteaduskonna tervishoiu instituudis tervishoiukorralduse õppetooli professor. Ta on 1998. aastast Tartu ülikooli arstiteaduskonna tervishoiu instituudi juhataja.
Aastail 2007 – 2009 töötas Maailma Terviseorganisatsiooni WHO ravimite prekvalifikatsiooni programmis
Tema teadusliku ja administratiivse tegevuse ampluaa on lai, ta on olnud Eesti Teaduste Akadeemia rahvastiku ja rahvatervise nõukogu liige, Eesti Teadusfondi arstiteaduse ekspertkomisjoni liige, Tartu ülikooli rahvatervise kraadinõukogu esimees ning Euroopa teadustehnoloogiakoostöö komitee ja Euroopa Ravimiagentuuri inimesel kasutatavate ravimite komitee liige. On olnud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige aastail 2001 – 2007.
Professor Kiivet on olnud arstiteaduskonna internatuuri ja residentuuri prodekaan aastail 2000 – 2006.
Professor Kiiveti teadustöö on keskendunud farmakoepidemioloogiale, tersvishoiuteenustele ja tervishoiuökonoomikale.

 
Tõnis Karki, nõukogu liige Prindi

Tõnis KarkiTõnis Karki on sündinud 24. detsembril 1963. aastal. 1988. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude ning 1996. aastal sai meditsiinidoktori kraadi.

Tõnis Karki senised teadustööd on seotud põhiliselt kahe suunaga: inimese laktofloora ja antibiootikumresistentus. Alates 2005. aastast on tema uurimistemaatika seotud HIV-viirusega, eeskätt Eestis levivate viirustüvede resistentsuse ja patogeneesi teemadega. Tema teadustööde nimekiri sisaldab 72 nimetust. Tõnis Karki juhendamisel on kaitstud üks magistri- ja seitse bakalaureusetööd.

Tõnis Karki on osalenud meditsiinilise mikrobioloogia õpetamisel arstiteaduskonna ravi ja proviisoriõppe tudengitele alates 1988. aastast. Tänaseks on ta Tartu Ülikooli mikrobioloogia instituudi dotsent ning arstiteaduskonna prodekaan. Tõnis Karki on Tartu Ülikooli nõukogu ja õppekomisjoni liige, arstiteaduskonna õppekomisjoni esimees, Sotsiaalministeeriumi koolituskomisjoni liige, Eesti Akrediteerimiskeskuse meditsiinilaborite akrediteerimise ekspert-assessor.

Tõnis Karki on Eesti Meditsiinilise Mikrobioloogia Ühingu ja Eesti Mikrobioloogia Ühingu liige.

Tõnis Karkil on kaks last - poeg Martin ja tütar Kristin.