Avaleht Struktuur Juhatus
Urmas Siigur, juhatuse esimees Prindi

Urmas SiigurUrmas Siigur on sündinud 18. detsembril 1956. aastal Tartus. 1981. aastal lõpetas ta kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna ning 1982. aastal kirurgia internatuuri.

Urmas Siigur on aastatel 1982-1984 töötanud kirurgina Tartu Linna Onkoloogia Dispanseris; aastatel 1982-1991 Üldmolekulaarpatoloogia Instituudi vanemlaborandina, noormeteadurina, teadurina ja vanemteadurina; 1991-1996 Maarjamõisa Haigla laboriosakonna juhatajana ning 1996. aastast 1999. aasta aprillini Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabori juhatajana. 1999-2002 oli ta SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, haldusalaks ravi-, õppe- ja teadustöö. Alates 8. veebruarist 2002 on Urmas Siigur SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees.

Urmas Siigur on avaldanud üle 40 teadusartikli, peamiselt mikroobiökoloogiast. Kandidaadiväitekirja kaitses Tartu Ülikoolis aastal 1990, doktoriväitekirja aga 1997. aastal Karolinska Instituudis Stockholmis.

 
Margus Ulst, juhatuse liige Prindi

Margus Ulst2

 

Margus Ulst on sündinud 24. veebruaril 1961. aastal Tartus ning lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna 1986. aastal. Järgmisel aastal lõpetas ta internatuuri röntgenoloogia erialal ja spetsialiseerus neuropatoloogia erialale.

Aastatel 1986-1993 töötas ta Tartu Kliinilises Haiglas röntgenoloogina; 1993. aastal Tartu Kliinilise Haigla röntgendiagnostika osakonna juhatajana; 1993-1999 Maarjamõisa haigla peaarsti asetäitjana ja 1999-2003 TÜ Kliinikumi radioloogiateenistuse direktorina. Alates 22. detsembrist 2003 on dr Ulst SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige.

Margus Ulst on majandusmagister alates 1999. aastast, olles spetsialiseerunud tervishoiuökonoomikale. 1994. aastal õppis ta Inglismaal York'i ülikoolis tervishoiuökonoomika alastel kursustel ja sai täiendust radiodiagnostikaalastel väljaõppekursustel Soomes, Austrias, USA-s jm. Lisaks on Margus Ulst end täiendanud tervishoiu juhtimise alastel kursustel. Ta on avaldanud publikatsioone röntgenoloogia, neuroloogia ja telemeditsiini alal.

Dr Ulst on Eesti Radioloogia Ühingu ning selle ekspertnõukogu liige, samuti Euroopa Radioloogiaassotsiatsiooni liige. Margus Ulst on Reformierakonna liige. Abielus, kolme lapse isa.

 
Mart Einasto, juhatuse liige Prindi

Mart Einasto

 

Mart Einasto on sündinud 27. juulil 1969. aastal ja kasvanud Tallinnas. 1991. aastal lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli tööstuse planeerimise erialal. 1993. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö sotsioloogias.

Praegu on Mart Einasto Soome Turu Ülikooli doktorant sotsiaalpoliitika alal. Ta on lugenud loenguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, lisaks tegelenud tervishoiu juhtide koolitamisega Rahvatervise Koolituskeskuses.

1989-1994 töötas Mart Einasto analüütikuna ASis EMOR, seejärel oli asedirektor turu-uuringute alal ning juhatuse liige. 1994. aastal, magistritöö kaitsmise järel asus ta sotsiaalminister Marju Lauristini kutsel tööle Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika osakonna juhatajana. 1995. aasta sügisel, pärast astumist doktorantuuri Turus asus Mart Einasto tööle Eesti Ametiühingute Keskliitu sotsiaalsekretäri ametikohale. 1997-1998 oli ta Reformierakonna nõunik sotsiaalasjus.

Mart Einasto teadustöö on suunatud kihistumise ja vaesuse uurimisele. Magistritöö uurimisobjektiks olid olukorra kirjeldamise võimalused. Praegune huvi on sekkumise ja parandamisvõimaluste analüüsimine ja hindamine. Mart Einasto on avaldanud artikleid erialaajakirjades.

 
Hannes Danilov, juhatuse liige Prindi

Hannes DanilovHannes Danilov on sündinud 2. mail 1954. aastal.

1977. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli keemik-keemiaõpetaja erialal, seejärel, aastail 1977 – 1982, töötas Haapsalu Kaugõppekeskkoolis õpetaja ja õppealajuhatajana. Aastail 1984 – 1989 oli Haapsalu Rajooni Täitevkomitee Haridusosakonna juhataja, Lääne maakonna maasekretär 1989 – 1993. a., Haapsalu aselinnapea 1993 – 1994. a. ning Lääne maavanem 1994 – 1999.a. Hannes Danilov oli sotsiaalministeeriumi kantsler aastatel 1999 – 2002. Aastatel 2002 – 2012 oli Eesti Haigekassa juhatuse esimees ning aastail 2012 – 2013 oli Tallinna Ülikooli kantsler.

Hannes Danilovil on pikaajalised kogemused tervishoiuvaldkonna juhtimisel. Ta on osalenud eksperdina projektis EU – China Social Security Reform Cooperation (2009 – 2010) ja Eesti – Gruusia tervishoiualases projektis (2010).

Hannes Danilov on osalenud täienduskursustel „Leaders in development“ (Harvard J. F. Kennedy School of Government), „Improving the quality of health services“, (Harvard School of Public Health), „Health system strengthening and sustainable financing“ (WHO Flagship Courses), „Effective Health Care Resource Management Programme“ (Riga, Stockholm School of Economics).

Hannes Danilov on Noarootsi Gümnaasiumi Hoolekogu liige.

Hannes Danilov on pälvinud Päästeameti Kuldristi (1997), Valgetähe IV järgu teenetemärgi (2004) ja Politsei teeneteristi (2005).

Hannes Danilov on abielus, kahe tütre ja poja isa.