Avaleht Uudised 10. juunil kaitseb filosoofiadoktori kraadi Tiit Salum

Uudised

 

Rubriiki haldab: Kristi Tael

E-post: kristi.tael@kliinikum.ee

Bänner
Bänner
Bänner
10. juunil kaitseb filosoofiadoktori kraadi Tiit Salum Prindi
Reede, 13 Mai 2011 14:49

Reedel, 10. juunil 2011 kell 14.00 kaitseb Tiit Salum arstiteaduskonna dekanaadi
nõupidamiste ruumis (Biomeedikum Ravila 19-1038) filosoofiadoktori kraadi
((PhD) arstiteadus) taotlemiseks esitatud väitekirja „Similarity and difference
of temperature dependence of the brain sodium pump in normal, different neuropathological, and
aberrant conditions and its possible reasons" („Normaalsest, patoloogilisest ja geneetilise
mutatsiooniga ajukoest isoleeritud Na-pumba temperatuurisõltuvuse erinevus ja sarnasus
ning selle võimalikud põhjused").

 

Juhendajad: prof Mihkel Zilmer (TÜ biokeemia instituut) ja prof Eero Vasar (TÜ füsioloogia instituut).

Oponent: Anna Y. Bogdanova, PD, Dr. er. nat. (uurimisgrupi juht, Veterinaarfüsioloogia instituut, Zürichi Ülikool, Šveits)

 

Kokkuvõte:

Närvikoe talitluse aluseks on närvirakkude membraanis paiknev ensüüm-süsteem, mida nimetatakse
naatriumipumbaks (Na-pump, Na,K-ATPaas ehk NAKA). NAKA funktsioneerimine peaks olema sõltuv
rakumembraani lipiidsest seisundist, mida antud töös ka uuriti. Töös kasutati erinevate liikide (rott, hiir,
inimene) normaalsest ja patoloogilisest ajukoest eraldatud ensüümpreparaate. Kuna lipiidide seisund on
temperatuurist sõltuv, siis uuritigi esmalt NAKA talitlust normaalse ajukoe puhul erinevate temperatuuride
juures. Selgitati, et pole erinevusi NAKA funktsioonis eri liikide puhul temperatuuri sõltuvuses. Seega pole
liigispetsiifilisel mõningasel membraanide lipiid-koostise erinevustel sisulist mõju NAKA temperatuuri
sõltuvusele. Edasi uuriti: a) kas ja kuidas muutub NAKA funktsioon erinevatel põhjustel ajukoes tekkinud
patoloogiliste protsesside ja muutuste puhul võrreldes normaalse ajukoega ja b) kas need muutused on
erinevad või samalaadsed erinevate patoloogiliste protsesside ja muutuste puhul. Leiti, et ensüümi töö
sõltuvus temperatuurist erineb oluliselt normkoest isoleeritud ensüümiga võrreldes, kusjuures need
muutused olid samalaadsed, sõltumata patoloogilisest protsessist. Seega on NAKA temperatuuri-sõltuvuse
muutused ajukoes kulgevate patoloogiliste protsesside puhul ilmselt universaalsed. Töös selgitati ja analüüsiti
ka võimalikke põhjusi, miks muutused võivad olla universaalse iseloomuga. Antud uurimus võib avada uusi
aspekte Na-pumba talitluses, mis on aluseks järgnevatele uuringutele ajukoe patoloogiliste protsesside
mõistmiseks.