Avaleht Uus töötaja
Uus töötaja
Oleg Kapinus Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 15:00

lk2 Oleg KapinusKui sain teada, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik omandada rakenduslikku kõrgharidust õe erialal, jäi see mõte mind kummitama. Lõpetasin kõrgkooli selle aasta veebruaris 50-aastasena. Sellega saavutasin ma ühe oma elueesmärkidest. Kooli ajal tekkis mul huvi psühhiaatria vastu. Olin kolmandal kursusel praktikal psühhiaatriakliiniku ambulatoorses osakonnas. Siin sain aru, mis mulle tõeliselt sobib. Minu jaoks on tähtsad suhtlemine kolleegide, arstide ja patsientidega, üksteise abistamine, kompromissi leidmine, aja planeerimine ning tööle keskendumine ja pühendumine. Oskan analüüsida oma muutusi käitumises ja mõtlemises. Olen motiveeritud tegema meeskonnatööd ning järgin ühiseid väärtusi ja norme. Tunnen, et ma oskan inimest suunata, toetada tegema elus õigeid valikuid ja nõustada tervislike eluviiside osas. Need oskused olen saavutanud tänu oma kolleegidele psühhiaatriakliiniku ambulatoorsest osakonnast. Nende abiga ma tunnen end vajalikuna. Püüan aktiivselt edasi areneda, loen palju huvitavat ja vajalikku kirjandust. Lisaks saan kaastöötajatelt tagasisidet, kuidas end veelgi täiendada.


Vabal ajal meeldib mulle tegeleda muusikaga, ma mängin klaverit ja kitarri. Tegelen igapäevaselt ka spordiga.


Töötan psühhiaatriakliiniku ambulatoorse osakonna äsja avatud päevaravis, kus saan rakendada koolis omandatud teadmisi ning senist elu- ja praktikakogemust.

 

Katri Šinkarev, psühhiaatrikliiniku ambulatoorse osakonna vanemõde: Eelmisel aastal tuli Oleg meie osakonda psühhiaatrilise õendusabi õppepraktikale. Ta jäi silma positiivse ellusuhtumise, heatahtliku ning abivalmis praktikandina. 2016. aasta suvel vajasime puhkuste asenduseks osakonda abiõde, nii Oleg jäi meie juurde tööle abiõena. Tänaseks on Oleg lõpetanud õe eriala ja töötab õena psühhiaatriakliiniku päevaravi osakonnas. Oleme saanud oma meeskonda tubli kolleegi.

 
Ljubov Kruus Prindi
Neljapäev, 23 Veebruar 2017 08:11

lk2 Ljubov Kruus2016. aasta sügisel loodi kliinikumis toitlustusteenistuse logistiku ametikoht, kuhu otsustasin kandideerida. Ettekujutus toitlustusteenistuse tööst oli olemas, kuna olin kliinikumi toitlustusteenistuses töötanud üle kümne aasta erinevatel ametikohtadel.


Logistiku töö eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust. Logistikuna pean tagama klienditeeninduse ja informatsiooni liikumise korraldamise, et kaup oleks õigel ajal õiges kohas, õige hinna, koguse ja kvaliteediga. Soovin panustada oma töösse nii, et kõik, keda toitlustame, oleksid rahul meie tööga. Antud ametikoht nõuab organiseerimisvõimet, täpsust, korrektsust, analüüsivõimet ja suurt pingetaluvust. Töö paremale sujumisele tuleb kasuks keskendumine tulemusele, paindlikkus ja saavutusvajadus. Olen tõdenud, et tähelepanu ja kiire reageerimisvõime on selle ametikoha tähtsaimad märksõnad.


Kui rääkida punktuaalsusest, heast organiseerimisvõimest ja kokandusest, siis pean heaks eeskujuks toitlustusteenistuse tootmisjuhti Piret Tammveret. Kuna minu suur hobi on toiduvalmistamine ja eksperimenteerimine, siis olen väga palju õppinud ja näpunäiteid saanud just Piretilt.


Vabal ajal meeldib mulle kududa ja tegeleda aiandusega. Naudin väga ka vanaemaks olemist.

 

Piret Tammevere, toitlustusteenistuse tootmisjuht: Kuna Ljubov Kruusil oli varasem toitlustusteenistuses töötamise kogemus, siis oli tal kindlasti kergem sulanduda kollektiivi.


Ljubov on kompetentne tegema tööd erinevates töölõikudes, ta ulatab alati abikäe, kui on tarvis.

 
Merle Kangur Prindi
Neljapäev, 26 Jaanuar 2017 10:35

lk2 MerleKangurMinu tööelus on olnud mõned käänakud ja suunamuutused. Teadsin varakult, et seon oma elukutse meditsiiniga. Seetõttu oli loogiline samm peale keskkooli lõpetamist Viljandis asuda õppima meditsiinikoolis Tartus. Peale medõe eriala lõpetamist töötasin mitmed aastad kodulinna kohalikus haiglas. Noore inimesena tundsin ühel hetkel, et uued teadmised ootavad avastamist ja kuna numbrid on mulle samuti meeldinud, siis sõbranna eeskujul alustasin õpinguid Mainori Majanduskooli kohalikus filiaalis. Kooli lõpetamisega koos jätsin haiglatöö, et omandatud teadmisi tööalaselt rakendada. Järgnevad töökohad viisid mind Tallinnasse eragümnaasiumi sekretäriks ja hiljem seoses isikliku eluga Tartusse trükiettevõtte assistendiks.


2016. aasta novembrikuus vahetasin veelkord ametit ning alustasin tööd kliinikumi turundusosakonnas. Ülesanded praegusel ametikohal võimaldavad mul rakendada teadmisi nii meditsiinist kui ka reaalvaldkonnast. Mulle meeldib, et uues ametis on palju õppimist. Oluline on meeles pidada, et miks ma seda tööd teha tahan ja kuidas saan abiks olla suure organisatsiooni ladusas toimimises. On suur motivatsioon tervishoiuteenuste ja nendevaheliste seoste selgekssaamine, et näha numbrite taga tervikpilti.


Vabal ajal meeldib mulle kodus toimetada. Juurde teen natuke kõike – loen, külastan, suhtlen, reisin. Kui tubli olen, siis jõuan ka terviserajale sportima.

 

Pille Justus, turundusosakonna juhataja: Merle on loomult veidi tagasihoidlik, kuid väga tähelepanelik ja õppimisvõimeline kolleeg. Oma positiivse ja rõõmsa olekuga on ta toonud värskust tervele meie osakonnale. Meil on väga hea meel, et ta karjäärimuudatuse tegi ja taas meditsiini juurde tagasi jõudis.

 
Katrin Tähepõld Prindi
Neljapäev, 22 Detsember 2016 08:46

lk2 Katrin TahepoldOlen sündinud ja kasvanud Haljalas. 2000. aastal lõpetasin ma keskkooli ning asusin õppima Eesti Esimeses Erakosmeetika koolis, mille 1,5 aastat hiljem ka edukalt lõpetasin. Saatuse tahtel kolisin 2002. aasta kevadel Tartusse ning hetkel ei kujutaks ma oma elu ette kusagil mujal.


Pärast üle kümne aasta töötamist iluteenuste valdkonnas, tõdesin, et on aeg pühenduda millelegi muule. Langetada otsus õe eriala kasuks oli väga kerge, sest teisi valikuid mul lihtsalt ei olnudki. 2015. aasta jaanuaris lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli.


Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonnas olen töötanud alates 2014. aasta 1. aprillist. Selle aja jooksul olen saanud kogemusi töötades nii abiõena, päevase õena, 24 h valveõena kui ka vastutava õena. 2016. aasta maist olin ametlikult vanemõe kohusetäitja ning 15. septembril usaldati mulle juhtkonna poolt vanemõe ametikoht.


Ma ei oleks kindlasti nii vastutusrikkale ametikohale kandideerinud, kui mind ei ümbritseks väga toetav, abivalmis ning mõistev meeskond, tänu kellele tulen tõesti igal hommikul rõõmsana tööle ning seda olenemata lahendamist vajavatest probleemidest. Lisaks on mul siiras heameel tõdeda, et ka kliinikumi teistes teenistustes töötavad toredad, abivalmis ning kannatlikud inimesed, kes on mind alates kevadest väga-väga palju aidanud.


Oma töös tahan teha kõik endast oleneva, et meie osakonnas viibiv patsient saaks vaatamata oma raskele diagnoosile ja ravile võimalikult positiivse haiglakogemuse, mille loovad nii tore ja empaatiline personal kui ka õendus- ja hooldustöö väga hea kvaliteet.

 

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõde Kaire Jugar: On väga suur rõõm, et osakond sai nii motiveeritud ja ametikohale sobivate väärtustega õendusjuhi. Katrinil on head juhi omadused, rõõmsameelsus, inimlik soojus ja mis peamine, ta armastab oma tööd ja oma inimesi. Võin kindlalt väita, et oleme kõik temaga väga rahul.

 
Rainer Vabamäe Prindi
Neljapäev, 24 November 2016 08:44

lk2 Rainer VabamaeKuni keskkooli lõpuni elasin ja õppisin Tallinnas. Ülikooli ja õppesuuna valikud said varakult tehtud Tartu Ülikooli füüsika kasuks, spetsialiseerumisega meditsiinitehnikale. Isikliku ja tööelu keeristes jäi õppimine küll vahepeal pisut soiku, kuid 2012. aastal sai ka magistriõpingutele joon alla tõmmatud.


Tööalaselt olen meditsiinitehnikaga algusest peale seotud olnud. 2007. aastal asusin tööle Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonda, mis hiljem liideti Terviseametiga. 2012. aastal alustasin kliinikumis meditsiinitehnika insenerina. Peamiselt tegelesin kardioloogia, spordimeditsiini, EEG ja kiiritusravi seadmetega.


Käesoleva aasta septembrist olen ametis meditsiinitehnika ja –tehnoloogia osakonna juhatajana. Töö insenerina on mulle andnud teadmise, et selleks, et kõik viperusteta töötaks ning üksused oleks varustatud just nende vajadustele vastavate seadmetega, on väga oluline koostöö osakondade vahel. Hoidmaks kontakti meditsiinitehnikaga seotud praktiliste probleemidega, tegelen ka ise kiiritusravi seadmetega edasi. Loodan oma uues ametis meditsiinitehnika ja -tehnoloogia osakonna ning teiste üksuste koostööd tihendada.


Enamuse oma vabast ajast veedan perega, töötan maakodus ja käin kaaslastega looduses. Mulle meeldib ka igasuguse tehnika kallal nokitseda.

 

Peep Pitsner, tehnikateenistuse direktor: Minu koostöö Rainer Vabamäega algas juba enne minu tööleasumist kliinikumi – J-, K-, L-korpuste ehitamise ajal. Meditsiinitehnika- ja tehnoloogia osakonna tööjaotuse ümberkorraldamisel oli Rainer loogiline kandidaat osakonnajuhataja kohale ning seda otsust ei ole kindlasti tulnud kahetseda!

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 1 / 11