Avaleht Rehabilitatsioon

Kontaktandmed

 

SA TÜK Kopsukliinik
Riia 167/L. Puusepa 8
51014 TARTU

Tel: +37 2731 8903

E-mail: kopsukliinik@kliinikum.ee

Rehabilitatsioon Prindi

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku rehabilitatsiooniasutus

  • koostab isiklikke rehabilitatsiooniplaane ja
  • osutab rehabilitatsiooni teenust

sügava, raske või keskmise puudega kopsuhaigetele ning puude tuvastamist taotlevale 18-aastastele ja vanematele inimestele.

Teenusele saab registreeruda, omades sotsiaalkindlustusameti (pensioniameti) suunamiskirja, tel. 7318938

                        tel. 7318939

Kopsuhaigete rehabilitatsioon toimub koostöös kopsuhaige kui kliendiga.

Tegevus on suunatud kopsuhaigetele ja nende perekondadele eesmärgiga saavutada haige jaoks parim elukvaliteet, tema optimaalne iseseisvus kodus ja ühiskonnas. Rehabilitatsiooni abil püüame vältida krooniliste haiguste süvenemist ja ägenemisi.

Asukoht

Kopsukliinik, I korrus, kabinet D138 Riia tn 167, Tartu.

Asukoha kirjeldus: pargis asuv "kopsuhaigla maja", sisenemine kaldteega peauksest. Maja ees on asutuse parkla, 30m eemal vaba parkla tasuta parkimisega.

Linnaliinibussid nr 1 ja 18. "Raja" peatusest haiglani ca 400 m pargiteed. 

Majutus- ja toitlustustingimused
Majutuse vajaduse korral tuleb kasutada pulmonoloogia osakonda (aktiivravi osakond), mis asub Puusepa 8, VI korrusel, majas on lift; toitlustamine toimub kliinikumis pakutava toiduga. Tõsiselt limiteerivaks on nii osakonna pidev täitumus erakorraliste haigetega kui ka oht saada aktiivravi osakonnast, kus on pidevalt erinevate hingamisteede infektsioonidega haigeid, äge infektsioon. Seega püüame leida kliendiga võimaluse ambulatoorseks rehabilitatsiooniks: mujalt Tartusse sõitnutele planeerime erinevad teenused kompleksselt ühele päevale korraga (kuni 6 tundi), leides kliendile sobivaima lahenduse kohaletulekute korra osas.

Eesti keelt mitteoskav inimene võib saada teenuseid vene või inglise keeles.

 

Kopsuhaigete rehabilitatsiooni osad

Patsiendikoolitus 

Selgitatakse kroonilistele kopsuhaigetele ja nende perekonnaliikmetele haiguse olemust, kroonilise haiguse süvenemise ja ägenemiste ärahoidmise võimalust, riskifaktorite kõrvaldamise vajadust, ravimite toimeid ja kõrvaltoimeid, raviskeeme, ravimite õigeaegset (s.h. ennetavat) kasutamist ja õiget kasutamistehnikat. Selgitatakse õige hingamistehnika toimet õhupuuduse vähendamisele ja hingamislihaste treeningu vajadust. Vajadusel immuniseerimine. Suitsetavatele kopsuhaigetele toimub nõustamine suitsetamisest loobumisel, kaasa antakse vajalikud nikotiinsõltuvusravimid. Nõustamine dieedist nii alakaalulistele kui ka ülekaalulistele. Perekonna koolitus.

Hingamisharjutused, hingamislihaste treening

Koolitatakse kasutama õiget hingamistehnikat nii rahuolekus kui ka koos tegevustega. Teostatakse üldist võimlemist (ka liigestele ja lihaskonnale), mille käigus juhitakse tähelepanu õigele hingamistehnikale. Teostatakse sissehingamislihaste treeningut (aeglane sügav sissehingamine läbi takistuse) ja aktiivset väljahingamist vastu takistust. Kaasa antakse hingamisvõimlemisinstrumendid (PEP-toru ja Respiflo). Teostatakse hingamisabilihaste lõdvestamisharjutusi, pinge-lõdvestusharjutusi (eeskätt õlavöötmele), posturaaldrenaaži, rindkere vibratsiooni, köhimisharjutusi.

Füüsiline koormustreening

toimub kopsuhaigetele sobiva koormusega veloergomeetril (vajadusel lisahapnikuga). Järgnevalt nõustatakse treenimisest igapäevaste toimingute teostamisel; Lisaks eraldi harjutused käte ja jalgade treenimiseks. Koormustreeningu tulemusel paranenud koormustaluvust mõõdetakse 6 min kõndimistestiga. Koostöös tegevusteraapiaga koolitatakse kopsuhaigeid kasutama igapäevases tegevuses õiget hingamistehnikat ja ergoteraapia aluseid, sellega võimaldades kroonilistel kopsuhaigetel tegevuste korral tarbida hapnikku ja energiat võimalikult säästlikult, samas laiendades tegevusvõimalusi. Töötatakse välja individuaalsed plaanid jätkamaks kodus igapäevaseid harjutusi.

Tegevusteraapia

aluseks kopsuhaigetel on ergonoomika. Uuritakse ja hinnatakse kliendi tegevusvõimet lähtudes tegevustervikutest, arvestades eneseteenindusoskust (liikumine, siirdumine, söömine, riietumine, pesemine, WC-toimingud, enesehügieen); selgitades välja eakohaseid vaba aja tegevusi takistavaid tegureid; nõustatakse  õppe-,  töökoha ja kodu kohandamise vajadusest; määratakse tegevusvõime hoidmiseks/tõstmiseks vajalikud abivahendid. Koolitatakse ergoteraapia aluseid optimaalselt aktiivse eluviisi tagamiseks, koostades individuaalsed töö-puhkeaja graafikud, juhtides tähelepanu õigele hingamistehnikale ja energia säästmise võimalustele toimingute juures, kohandades kodused toimingud patsiendi funktsionaalse võimekusega. Nõustatakse võimaliku tööhõive suhtes.

Sotsiaaltöötaja teenus

Selgitatakse välja kliendi sotsiaal-majanduslik toimetulek, tema sotsiaalprobleemid elu- ja töökeskkonnas. Otsitakse koos kliendiga lahendusi ja tutvustatakse sotsiaalseid garantiisid.  keskkonna kohandamisel (nt. remonditöödel tagamaks vajadusel pesemistingimuste kohandamise, põrandate tasapinnalisuse, kaldteede olemasolu, ligipääsu oma elamisse, võimaluse liikumiseks nii elamises kui sealt välja). Hinnatakse abilise vajadust. Antakse soovitusi vajalike sekkumiste, tegevuste ning ressursside (sh teenuste) kasutamiseks. Tagatakse sobivate teenuste korraldamine sidudes isikut ja tema peret olemasolevate ressurssidega elukohas.

Psühholoogi teenus

Eesmärgiks on toetada kliendi potentsiaali töötamiseks, õppeks või ümberõppeks ja toetada klienti töö leidmisega, säilitamisega või töötamisega seotud probleemides. Vajadusel antakse nõu stressi ja muude elumuredega paremaks toimetulekuks. Suitsetavatele kopsuhaigetele toimub ka nõustamine suitsetamisest loobumisel.