Uudised

NB! Neljapäeviti kl 14 tutvustame soovijatele medinfo keskuses andmebaaside kasutamist jm medinfo keskuse tööga seonduvat

Koolitused kliinikumi töötajatele 2017.a. I poolaastal

9. mai MicroMedexHealthCare Information Series. Care Notes. Info haiguste, ravimite, mürgistuste kohta. Patsiendiinfo. Ravimite koostoime võrdlus.
17. mai Viitehaldustarkvarad – koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet, samuti luua tsitaate ja bibliograafiaid. ZOTERO, MENDELEY, ENDNOTE
18. mai Otsingu strateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni (jätkukursus Yorki Ülikooli kursuse I osale)
   
06. märts - 28. aprill E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"
06. märts - 28. aprill E-kursus vene keeles: "Источники информации Клиники ТУ и их использование"


Kursustele registreerimine medinfo@kliinikum.ee, telefon 7318185

Lisateave kursuste kohta Keiu.Saarniit@kliinikum.ee, telefon 7318186

18.04.2017

TÜ raamatukogust on medinfo keskusse deponeeritud
järgmiste meditsiiniajakirjade värskemad numbrid:

 

Journal of Internal Medicine

 

 


Täpsem info siit

03.04.2017

Ovid pakub aprillis 2017 katsetuseks andmebaase


FSTA® - Food Science and Technology Abstracts

ja


Maternity and Infant Care

13.03.2017

Uus raamat:

Sule ja skalpelliga

Siegfried Talvik

2015

09.02.2017

Uued raamatud:


Tervisetehnoloogiate hindamise raportid:

 

Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kulutõhusus Eestis

2015

 

Väga enneaegsete vastsündinute ravitulemused ja ravikulud Eestis

2015

 

Pneumokokkinfektsioonivastase vaktsineerimise kulutõhusus

2015

 

HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus

2015

 

HER2-positiivsete rinnakasvajate kemoteraapia kliiniline tõenduspõhisus ja kulutõhusus

2016

 

Rinnavähi mammograafiline sõeluuring

2016

 

01.02.2017

Aprilli lõpuni 2017 on juurdepääs tõenduspõhise meditsiini andmebaasile

DynaMed Plus pakub kiireid vastuseid küsimustele kõikidelt meditsiinialadelt, materjalid on tõenduspõhised ja uuenevad pidevalt.

Tutvuge DynaMed Plus'i võimalustega siin

 

 

Aprilli lõpuni 2017 on katsetuseks avatud õendusalane andmebaas

Cinahl Complete annab juurdepääsu rohkem kui 1400 õendusalasele ajakirjale, tõendusalastele ravijuhistele jms.

08.11.2016

E-ajakirjade temaatiliste loendite hulka on lisatud pulmonoloogia-alaste ajakirjade nimekiri.

Kõigi senivalminud temaatiliste nimekirjadega saab tutvuda siin.

24.08.2016

OVID Clin e-guide'i asendab uus töövahend OvidMD http://ovidmd.ovid.com/Home

 

OVID MD võimalused:

 • Ligi 100 LWW meditsiiniraamatut, otsing üle raamatute, sh 5-Minute Clinical Consult
 • Tuhanded patsiendijuhendid
 • NCG ravijuhendid
 • EBM ravijuhendid
 • Cochrane'i ülevaated
 • ACP Journal Club
 • Ovid Medline – ligi 5600 ajakirja, uuendatakse iga päev
 • UpToDate
 • Kalkulaatorid
 • Ravimiinfo AtoZ Drug Facts
 • Pildiotsing (pildid, tabelid, graafikud, algoritmid)
08.06.2016

Tea e-entsüklopeedia (https://www.ents.ee/)

kasutajatunnuse ja salasõna saamiseks palun pöörduge

meditsiiniinfokeskusesse medinfo@kliinikum.ee, 731 8185

06.05.2016


Kliinikumi töötajate teaduspublikatsioonide nimekiri 2006-2016
 

08.04.2014

Raamat „Kuno Kõrge - sisehaiguste professor“ on nüüd välja antud ka e-raamatuna. EPUB- või PDF-formaadis raamatut on võimalik alla laadida aadressilt:

http://www.kliinikum.ee/infokeskus/sise/eraamat/

Kõik Kliinikumi poolt välja antud e-raamatud on kättesaadavad ainult Kliinikumi arvutivõrgus või väljastpoolt seda Kliinikumi arvutivõrgu kasutajanime-parooliga.