PDF Prindi

 

TÜ Kliinikumi ravimiformular (TKL-79) on nimekiri Kliinikumis juhatuse poolt ravitöös kasutamiseks mõeldud ravimitest ja selle eesmärgiks on tagada Kliinikumis ravimite ohutu ja tõenduspõhine kasutus optimaalse ravitulemuse saamiseks (Kliinikumi ravimipoliitika (PKL-130)).

Ravimiformulari koostab Ravimikomitee, kuhu üldjuhul kuuluvad juhatuse, apteegi, kliinikute ja infektsioonikontrolliteenistuse esindajad ning kliiniline proviisor. Valikute kriteeriumiks on ravimi kvaliteet ja ohutus, lihtne ja selge annustamine, tõenduspõhisus, optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Ravimiformular vaadatakse üle vähemalt korra aastas, vajadusel sagedamini (Ravimikomitee põhimäärus (PKL-116)).

 

Ravimiformular on toimeainepõhine ja sinna kuuluvad:

Üldkasutatavad ravimid - Eesti Vabariigis registreeritud tõestatud efektiivsusega ravimid, erandjuhtudel ka registreerimata, kuid tõestatud efektiivsusega ravimid, millel puuduvad registreeritud alternatiivid ning Kliinikumis kinnitatud või erialaseltside poolt koostatud ravijuhendites olevad ravimid.
Piiratud kasutusega ravimid - teatud erialaspetsialistidele kasutamiseks mõeldud ravimid.

 

Formularivälise ravimi patsiendipõhine kasutamine toimub raviarsti Erakorraliste formulariväliste ravimite taotluskaardi alusel, mis pärast Kliiniku juhataja poolset kinnitust esitatakse apteegile:

eelistatult dokumendi haldussüsteemi (DHS) kaudu

VÕI paberkandjal (VKL-77).

Taotluses on ära näidatud patsiendi nimi, põhjendus, miks ei saa kasutada formularis olevat, ravimi annus ja eeldatav ravikuuri pikkus.

Formularivälise ravimi taotlust menetlevad haiglaapteegis kliinilised proviisorid, kes konsulteerivad vajadusel raviarstiga. Formulariväliste antibiootikumide tellimiseks tuleb esmalt pöörduda Infektsioonikontrolliteenistuse poole, kes edastab tellimuse apteegile (PKL-133).

 

Viimati uuendatud Neljapäev, 02 Veebruar 2017 10:25
 

Tellimine ja info

 APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

 

Ravimite info ja tellimine

731 8303

 

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

 

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

 

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

apkemoapteek@kliinikum.ee

 

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust

731 8333

 

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks