Avaleht » Komitee koosseis

Leia kiiresti

Otsing

Sisene
 
Prof emer Tiina Talvik, eetikakomitee esimees

Tiina TalvikE-post Tiina.Talvik@kliinikum.ee

N. Lunini 6, 51014 Tartu

Tel 731 9600, 5331 9600

 

Eriala: lasteneuroloogia, pediaatria, neuroloogia

Töökoht: Tartu Ülikooli Lastekliinik, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik

Huviala eetikas: suhtlemise eetika, elu lõpp, eutanaasia, asendusemadus

Teaduslik kraad: PhD 1973/ DrMedSci 1999

Teadustöö teema: lapse areng ja seda mõjutavad faktorid, neurogeneetika, epilepsia

 
Prof Margit Sutrop, eetikakomitee aseesimees

Margit SutropE-post Margit.Sutrop@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Tel 737 5327

 

Eriala: filosoofia

Töökoht: Tartu Ülikool, filosoofia ja semiootika instituut, eetikakeskus

Huviala eetikas: väärtused (eriti usaldus, privaatsus, autonoomia, õiglus), väärtuskasvatus, informeeritud nõusolek, õigused ja hüved, biomeetria, avalikkuse kaasamine eetilistesse otsustustesse, teadusprojektide eetilise hindamise alused

Teaduslik kraad: PhD 1997 (Konstanzi ülikool)

Teadustöö teema: väärtuspluralism ja relativism, geenivaramute ja e-tervise andmebaaside eetilised raamistikud, tehnoloogia ja julgeoleku eetika, biomeetria eetilised aspektid, Adam Smithi moraalitunnete teooria, usaldus teaduses, väärtused ja väärtuskasvatuse erinevad meetodid

 
Prof emer Arvo Tikk, eetikakomitee aseesimees

Arvo TikkE-post Arvo.Tikk@kliinikum.ee

L. Puusepa 2, tuba 146, 51014 Tartu

Tel 731 8538, 5199 9634

 

Eriala: neurokirurgia, neuroloogia

Töökoht: Tartu Ülikooli närvikliinik, emeriitprofessor

Huviala eetikas: teadusuuringud inimesel, e-tervisega seonduv

Teaduslik kraad: med kand (1964), med dr (1973)

Teadustöö teemad: pea ja lülisamba traumad, neurointensiivravi, perifeersete närvide kahjustused, vesipea probleemid, bioeetika

 
Dr Katrin Elmet

Katrin ElmetE-post Katrin.Elmet@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, 50104 Tartu

Tel 5331 9095

 

Eriala: anestesioloog

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik

Huviala eetikas: intensiivravi, elu lõpp, transplantatsioonimeditsiin

 
Tiina Freimann

Tiina FreimannE-post Tiina.Freimann@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, 51014 Tartu

Tel 731 8110, 5331 8110

 

Eriala: õde

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ülemarsti kantselei, kliinikumi ülemõde

Huviala eetikas: eetika inimsuhetes

Teaduslik kraad: magister, juuni 2004

Teadustöö teema: Tööga seotud terviseriskid ja nende mõju tervisele

 

 
Liina Lokko

Liina LokkoE-post Liina.Lokko@gmail.com

 

Eriala: laste ja psüühikahäirega täiskasvanute rehabilitatsiooniteenus, kutsepedagoogika

Töökoht: Otepää Ravikeskus OÜ, hetkel lapsega kodune

Huviala eetikas: arst-patsient suhted, krooniliste haigustega laste ja noorukite heaolu ja tervisekäitumise aspektid.  Eetikakomitees lapsevanemate esindaja roll

Teaduslik kraad: MSc rahvatervises, Tartu Ülikool

Teadustöö teema: Erivajadustega laste tugiisiku tööalane ettevalmistus ja selle arendamine

 
Naatan Haamer

Naatan HaamerE-post Naatan.Haamer@kliinikum.ee

N. Lunini 6, 51014 Tartu

Tel 552 5024

Eriala: hingehoidja

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, naistekliinik, lastekliinik

Huviala eetikas: aitaja roll ja vastutus, elu lõpp ja elu algus

Teaduslik kraad: MA 16.06.2008

Teadustöö teema: magistritöö: Mehe roll ja toimetulek rolliootustega. Kuidas mees end tänapäeva Eestis tunneb ja millised võiksid olla eluga toimetuleku võimalused

 
Dr Ain Kaare

Ain KaareE-post Ain.Kaare@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, 51014 Tartu

Tel 731 9562

Eriala: hematoloog

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, hematoloogia-onkoloogia kliinik

Huviala eetikas: siirdamise ja doonorlusega seotud temaatika

 
Dr Tuuli Metsvaht

Tuuli MetsvahtE-post Tuuli.Metsvaht@kliinikum.ee

N. Lunini 6, 51014 Tartu

Tel: 731 9550

 

Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, lasteintensiivravi osakond, vanemarst-õppejõud (admin. töö kohustusega)

Huviala eetikas: intensiivravi eluvõimelisuse piiril (s.h. sügav enneaegsus); „end-of-life“ otsused

Teaduslik kraad: MD – Tartu Ülikool, arstiteaduskond 1990; PhD – Tartu Ülikool 2010

Teadustöö teema: Optimaalsest antibakteriaalsest ravist vastsündinu varase sepsise korral

 
Dr Tiia Reimand

Tiia ReimandE-post Tiia.Reimand@kliinikum.ee

L. Puusepa 2, 51014 Tartu

Tel 731 9497

Eriala: meditsiinigeneetik

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ühendlabor, geneetikakeskus

Huviala eetikas: sünnieelne diagnostika, elu lõpp

Teaduslik kraad: PhD 15, jaanuar 2007

Teadustöö teema – Downi sündroom Eestis. Töö peamisteks teemadeks oli sündroomi esinemissagedus, sünnieelne diagnostika, kaasuvad meditsiinilised probleemid.

 
Dr Margus Ulst

Margus UlstE-post Margus.Ulst@kliinikum.ee

L. Puusepa 1a, 50406 Tartu

Tel 5331 8102

 

Eriala: arstiteadus

Töökoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, juhatuse liige, ülemarst

Huviala eetikas: patsiendieetika, patsiendi õigused ja kohustused

Teaduslik kraad: MSc

Teadustöö teema: Haiglatöö efektiivsusest, 1999