Palgad 2011 Prindi
 

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogu-
summa

(1+2+
3+4+5)

Periood (perioodi
alg- ja lõppkuu-
päev)

Teenistus- või töösuhte
vorm
(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtu-
leping)

Ametikoht

Ameti-
isiku
nimi

Põhipalk

Lisatasud ja
hüvitused

Muud
tasud

astme- (ameti-) palk+dif.

puhkuse-
tasu

lisa-
tasud

hüvi-
tised

toetused, preemia, tulemuspalk ja/või -preemia

1
2
3
4
5

Juhatuse esimees

SIIGUR, URMAS

50 764

8 417

 

 

9 587

68 768

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

EINASTO, MART

45 827

6 510

 

 

8 309

60 646

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

KEIS, MALLE

44 032

8 464

 

 

8 309

60 805

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

ULST, MARGUS

43 556

6 209

 

 

8 309

58 074

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistus-
leping

Nõukogu esimees

JÄRVAN, AARE

4 602

 

 

 

 

4 602

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KARKI, TÕNIS

4 619

 

 

 

 

4 619

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KRUUSE, URMAS

1 917

 

 

 

 

1 917

01.07.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KÕRE, JÜRI

4 395

 

 

 

 

4 395

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

LIINAT, ANDRES

3 835

 

 

 

 

3 835

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MAAROOS, HEIDI-INGRID

3 515

 

 

 

 

3 515

01.01.2011-
31.12.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MARIPUU,
MARET

1 917

 

 

 

 

1 917

01.01.2011-
30.06.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MUST, AADU

2 556

 

 

 

 

2 556

01.01.2011-
31.08.2011

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige SELI,
NEINAR
4 075 4 075 01.01.2011-
31.12.2011
Teenistusse nimetamine
Nõukogu liige SEPP,
ENNU
1 278 1 278 01.09.2011-
31.12.2011
Teenistusse nimetamine