Palgad 2004 Prindi

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogus-umma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.  Põhipalk*

2.  Lisatasud ja hüvitised

3.
Puhkuse-tasu

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

KOKKU

KOKKU 1 .+2.+3.

(perioodi alg- ja  lõppkuupäev)

Juhatuse esimees

SIIGUR, URMAS

539658

 

60797

600455

01.01.2004-31.12.2004

teenistus-leping

Juhatuse
liige

EINASTO, MART

468213

 

49222

517435

01.01.2004-31.12.2004

teenistus-leping

Juhatuse
liige

KEIS, MALLE

452295

 

27705

480000

01.01.2004-31.12.2004

teenistus-leping

Juhatuse
liige

ULST, MARGUS

470581

 

45681

516262

01.01.2004-31.12.2004

teenistus-leping

Nõukogu esimees

ARO, TIIU

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KALM, VOLLI

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KIIVET, RAUL-ALLAN

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KÖÖBI, URMO

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MAAROOS, HEIDI-INGRID

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

PREE, PEEP

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

SAVI, TOOMAS

40000

 

 

40000

01.01.2004-31.10.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

SELI, NEINAR

48000

 

 

48000

01.01.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

TEIN, TOOMAS

8000

 

 

8000

01.11.2004-31.12.2004

teenistusse nimetamine