Palgad 2006 Prindi

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogus-umma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1.  Põhipalk*

2.  Lisatasud ja hüvitised

3.
Muud
tasud

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

KOKKU

KOKKU 1 .+2.+3.

(perioodi alg- ja  lõppkuupäev)

Juhatuse esimees

SIIGUR, URMAS

675715

100000 

 

775715

01.01.2006-31.12.2006

teenistusleping

Juhatuse liige

EINASTO, MART

573240

86000

 

659240

01.01.2006-31.12.2006

teenistusleping

Juhatuse liige

KEIS, MALLE

534297

80000

 

614297

01.01.2006-31.12.2006

teenistusleping

Juhatuse liige

ULST, MARGUS

569368

86000

 

655368

01.01.2006-31.12.2006

teenistusleping

Nõukogu esimees

ARO, TIIU

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KIIVET, RAUL-ALLAN

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MAAROOS, HEIDI-INGRID

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

PREE, PEEP

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MUST, AADU

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

HANSON, MARGUS

44000

 

 

44000

13.02.2006.-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

JESSE, MARIS

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

SELI, NEINAR

48000

 

 

48000

01.01.2006-31.12.2006 

teenistusse nimetamine