Palgad 2010 Prindi

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogu-
summa

(1+2+
3+4+5)

Periood (perioodi
alg- ja lõppkuu-
päev)

Teenistus- või töösuhte
vorm
(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtu-
leping)

Ametikoht

Ameti-
isiku
nimi

Põhipalk

Lisatasud ja
hüvitused

Muud
tasud

astme- (ameti-) palk+dif.

puhkuse-
tasu

lisa-
tasud

hüvi-
tised

toetused, preemia, tulemuspalk ja/või -preemia

1
2
3
4
5

Juhatuse esimees

SIIGUR, URMAS

780449

110686

 

 

 

891135

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

EINASTO, MART

684738

99390

 

 

 

784128

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

KEIS, MALLE

721014

65462

 

 

 

786476

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistus-
leping

Juhatuse liige

ULST, MARGUS

706985

74362

 

 

 

781347

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistus-
leping

Nõukogu esimees

JÄRVAN, AARE

57600

 

 

 

 

57600

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

HEINARU, AIN

13714

 

 

 

 

13714

01.01.2010-
14.04.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KARKI, TÕNIS

48000

 

 

 

 

48000

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KÕRE, JÜRI

48000

 

 

 

 

48000

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

LAUR, JARNO

24000

 

 

 

 

24000

01.01.2010-
30.06.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MAAROOS, HEIDI-INGRID

48000

 

 

 

 

48000

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

PREE, PEEP

12000

 

 

 

 

12000

01.01.2010-
31.02.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

SELI, NEINAR

48000

 

 

 

 

48000

01.01.2010-
31.12.2010

Teenistusse nimetamine

Nõukogu liige LIINAT,
ANDRES
34286         34286 15.04.2010-
31.12.2010
Teenistusse nimetamine
Nõukogu liige MARIPUU,
MARET
24000         24000 01.07.2010-
31.12.2010
Teenistusse nimetamine
Nõukogu liige MUST,
AADU
36000         36000 01.04.2010-
31.12.2010
Teenistusse nimetamine