Palgad 2009 Prindi

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogu-
summa

1.+2.+
3.+4.+5.

Periood (perioodi
alg- ja lõppkuu-
päev)

Teenistus- või töösuhte
vorm
(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtu-
leping)

Ametikoht

Ameti-
isiku
nimi

Põhipalk

Lisatasud ja
hüvitused

Muud
tasud

astme- (ameti-) palk+dif.

puhkuse-
tasu

lisa-
tasud

hüvi-
tised

toetused, preemia, tulemuspalk ja/või -preemia

1
2
3
4
5

Juhatuse esimees

SIIGUR, URMAS

815777

84039

 

 

 

899816

01.01.2009-
31.12.2009

teenistus-
leping

Juhatuse liige

EINASTO, MART

705921

70328

 

 

 

776249

01.01.2009-
31.12.2009

teenistus-
leping

Juhatuse liige

KEIS, MALLE

695655

79913

 

 

 

775568

01.01.2009-
31.12.2009

teenistus-
leping

Juhatuse liige

ULST, MARGUS

700726

92642

 

 

 

793368

01.01.2009-
31.12.2009

teenistus-
leping

Nõukogu esimees

JÄRVAN, AARE

72000

 

 

 

 

72000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

HEINARU, AIN

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KARKI, TÕNIS

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

KÕRE, JÜRI

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

LAUR, JARNO

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

MAAROOS, HEIDI-INGRID

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

PREE, PEEP

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine

Nõukogu liige

SELI, NEINAR

60000

 

 

 

 

60000

01.01.2009-
31.12.2009

teenistusse nimetamine