Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2002. aasta eelarve
Kliinikumi 2002. aasta eelarve Prindi

 

eelarve

täitmine

TULUD KOKKU

588 804 923

635 423 331

sh tervishoiuteenuste müük haigekassadele

509 220 588

524 969 567

 

 

 

KULUD KOKKU

621 306 332

658 223 741

sh materjali- ja teenuste kulud

161 708 417

182 443 864

    ravimid

46 546 477

50 716 443

    med materjalid

98 627 210

106 985 375

    mittemed materjalid

7 305 261

7 635 746

    teenused

9 229 469

17 106 300

sh tegevuskulud

83 937 811

95 177 994

sh tööjõukulud

270 255 781

290 264 575

sh kulum

70 294 865

73 258 807

sh üldjuhtimiskulud

14 215 568

14 684 187