Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2003. aasta eelarve
Kliinikumi 2003. aasta eelarve Prindi

 

TULUD KOKKU

681 576 119

sh tervishoiuteenuste müük haigekassadele

577 072 709

 

 

KULUD KOKKU

701 660 223

sh materjali- ja teenuste kulud

204 693 334

    ravimid

61 233 051

    med materjalid

116 158 800

    mittemed materjalid

9 311 819

    teenused

17 989 664

sh tegevuskulud

95 469 641

sh tööjõukulud

317 923 921

sh kulum

75 830 544

sh üldjuhtimiskulud

17 559 791