Avaleht Aruanded Eelarve Kliinikumi 2015. aasta eelarve
Kliinikumi 2015. aasta eelarve Prindi
KLIINIKUM - KOKKU 2015 eelarve
TULUD 172 176 505
  01. NETOKÄIVE 143 798 547
    1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassale 131 081 088
    1.2. Tervishoiuteenuste müük riigile, KOV_ile 1 255 459
    1.3. Tervishoiuteenuste müük muudele asutustele 6 148 000
    1.4. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 5 314 000
    1.5. Kiirabiteenuse osutamine 0
  02. MEDITSIINIGA KAASNEVAD TEENUSED 6 275 406
    2.1. Meditsiini toetavad teenused 4 797 756
    2.2. müüdud kaupade müügitulu 987 650
    2.3. ravimiuuringud 490 000
  03. MUUD TUGITEENUSED 1 425 944
    3.1. Renditulud 493 680
    3.2. Kommunaalteenuste müügitulu 79 600
    3.3. Varade müük, trahvid, viivised, valuutakursi muutused 6 100
    3.4. Annetused, sponsorlus 2 000
    3.5. Muud äritulud 844 564
    3.6. Erakorralised tulud 0
  04. SIHTFINANTSEERIMINE 20 666 528
    4.1. Sihtfinantseerimised riigieelarvest 1 096 401
    4.2. Sihtfinantseerimised omavalitsuste eelarvest 25 224
    4.3. Sihtfinantseerimised muudelt 19 544 903
  05. FINANTSTULUD 10 080
KULUD 163 669 110
  07. MEDITSIINI OTSEKULUD 47 591 155
    7.1. Ravimid 20 479 059
    7.2. Materjalid 23 389 194
    7.3. Ostukaupade kulu 902 567
    7.4. Sisseostetud teenuste kulud 1 786 285
    7.5. Patsientide toitlustamise kulud 909 250
    7.6. Pehme inventari kulud 124 800
  08. PERSONALIKULUD 78 767 764
    8.1. Palgakulud 57 918 625
    8.1.01. Arstide töötasu 18 371 229
    8.1.02. Õenduspersonali töötasu 24 811 890
    8.1.03. Meditsiini tugipersonali töötasu 3 034 957
    8.1.04. Muu tugipersonali töötasu 6 401 828
    8.1.05. Tasuliste teenuste, projektide töötasud 1 648 356
    8.1.06. Residentide töötasu, juhendamiskulud 3 370 908
    8.1.07. Haigushüvitis 133 700
    8.1.08. Kutsehüvitis 14 197
    8.1.09. Puhkusereserv 128 000
    8.1.10. Mitteriiklik pension 1 780
    8.1.11. Muud palgakulud 1 780
    8.2. Maksukulud 19 574 855
    8.3. Koolituste ja töölähetuste kulud 1 054 898
    8.3.1. arstid 367 843
    8.3.2. õenduspersonal 337 128
    8.3.3. meditsiini tugipersonal 99 740
    8.3.4. muu tugipersonal 250 187
    8.4. Töötervishoiu kulud 0
    8.5. Personali värbamiskulud 270
    8.6. Ametieririietuse kulud 97 000
    8.7. Isikliku sõidu auto kasutamise ning rendikulud 91 846
    8.8. Erisoodustuste kulud 30 270
  09. MAJANDAMISKULUD 26 523 795
    9.01. Hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud, remondikulud 6 140 095
    9.02. Infotehnoloogiakulud 1 106 039
    9.03. Transpordikulud 249 607
    9.04. Bürookulud 331 979
    9.05. Esindus- ja külaliste vastuvõtu ning reklaamikulud 57 830
    9.06. Seadmete ja aparaatide kulud 951 990
    9.07. Jäätmekäitluse kulud 23 230
    9.08. Kommertstoitlustamise kulud 237 766
    9.09. Muud tegevuskulud 339 234
    9.10. Käibemaks 17 086 025
    K5606 Investeeringute käibemaks 9 423 075
    K5608 Apteegilao käibemaks 2 856 679
    K5609 Muude materjalide ja tegevuskulude käibemaks 4 806 271
  10. KULUM JA ALLAHINDLUS 10 384 126
  11. MUUD ÄRIKULUD 191 602
  12. FINANTSKULUD 210 668
Tulem 8 507 395