Avaleht Arhiiv

Uudised

 

Rubriiki haldab: Kristi Tael

E-post: kristi.tael@kliinikum.ee

Bänner
Bänner
Bänner
Pressiteade: Kliinikumi preemia laureaat on Peeter Mardna Prindi
Reede, 22 Mai 2015 09:09

Tartu ülikooli kliinikum
Pressiteade
22.mai 2015.a.

 

Kliinikumi preemia laureaat on Peeter Mardna

Täna toimub Tartus Dorpati keskuses traditsiooniline kliinikumi kevadkonverents. Nagu varasemast tavaks saanud on kevadkonverents ka koht, kus kliinikum tunnustab väljapaistvaid arste ning annab üle kliinikumi preemia.

Pea kahe kümnendi pikkuse ajalooga kliinikumi preemiaga tunnustatakse arsti, kes on aidanud kaasa eesti tervishoiu edendamisele ja selle maine tõstmisele üldsuse silmis, andnud suure panuse eesti inimese tervise parandamisse ning olnud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna. Sel aastal on kliinikumi preemia laureaat dr Peeter Mardna.

Dr Peeter Mardna õiglasel juhtimisel on raviprotsesside kvaliteediküsimused saanud alati kaalutletud hinnangu. Peeter Mardna on aastakümneid olnud silmapaistev tervishoiu arvamusliider, hinnatud esineja, ning nõuandja kolleegidele ja ka väljaspool tervishoiu valdkonda. Tema avar maailmavaade, kogemused, pädevus ning isikuomadused on pannud kolleege teda korduvalt tagasi valima arvamusliidriks erialaseltsides ja -ühendustes – nii Arstide Liidus, Tallinna Arstide Liidus kui ka Haiglate liidus.

Neinar Seli asutas 2008.a. Tartu Kultuurkapitali juurde meditsiini valdkonna alakapitali eesmärgiga aidata kaasa Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele. Stipendiumile kandideerivad Kliinikumi töötajad oma avaldatud teaduspublikatsioonidega.

2014. aasta teaduspublikatsioonide stipendiumi laureaat on geneetikakeskuse juhataja professor Katrin Õunap. Viimase viie aasta publikatsioonide stipendiumi laureaat on dr Jana Jaal. Dr Jana Jaali viimase viie aasta publikatsioonide sekka mahub teadustöid alates loomkatsetest vähiravist tingitud kõrvaltoimete patogeneesi selgitamiseks kuni kogu Euroopat hõlmanud harva esinevate kasvajate epidemioloogiliste ja kiiritusravi kättesaadavust puudutavate uuringuteni.

Juhatuse esimees Urmas Siigur annab üle ka Kliinikumi stipendiumi parimale ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklile. 2015.a. pälvivad Eesti Arsti teadusartikli preema Paul-Sander Vahi, Mart Kals, Leho Kõiv ja Mark Braschinsky artikli eest „Operatsiooni eel tehtud kortikosteroidsüsted on seotud karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi halvema kaugtulemusega“.

Koostöös arstiüliõpilastega tunnustatakse säravamaid arst-õppejõude. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna Üliõpilaskogu valis kliinikumi arst-õppejõudude seast säravaimaiks õppejõududeks dr Oivi Uibo  arstiõppes ning dr Dagmar Piikovi hambaarstiõppes.


Esmakordselt annab toob kliinikum esile enim patsientidelt lugupidamist ja tänuavaldusi pälvinud arstid. 2014.a. toodi tänukirjades enim  esile dr Priit Tammjärv ja dr Arno Uppin.

Sel aastal on konverentsi  temaatika kantud Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2015-2020. Viidatud strateegia toob välja neli tervisesüsteemi arendamise fookusvaldkonda, millest konverentsil keskendume kahele: „Teenuste väärtuse suurendamine tulemuslikkuse ja kvaliteedieesmärkide seadmise abil“ ning „Inimesekeskse ja teaduspõhise personaalmeditsiini põhimõtetest lähtuva tervisesüsteemi arendamine“.